A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 160/2018
» ZARZĄDZENIE NR 159/2018
» Przetarg nieograniczony - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Skarżysko Kościelne oraz wyposażenie i prowadzenie PSZOK
» KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
» Informacja OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2002-2006
 • UCHWAŁA NR XLIV/226/06 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  w sprawie: przystąpienia Gminy Skarżysko Kościelne do spółki prawa handlowego pn. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Skarżysku-Kamiennej.


  UCHWAŁA NR XLIV/226/06 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
  z dnia 26 kwietnia 2006r


  w sprawie: przystąpienia Gminy Skarżysko Kościelne do spółki prawa handlowego pn. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Skarżysku-Kamiennej.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit.f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 późn. 1591 z późn. zm.) oraz art.9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zm. Nr 121 poz.770, Nr 106 poz.679 z 1998r Nr 106 poz.668, z 2002r Nr 113 poz.984, z 2003r Nr 199 poz.1937, Nr 96 poz.874) oraz z Uchwałą Nr XLII/222/06 z dnia 20 marca 2006r w sprawie wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej Skarżysko-Kamienna i Skarżysko Kościelne” jako projektu pojedynczego.


  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1.

  Wyraża się zgodę na przystąpienie przez Gminę Skarżysko Kościelne jako Wspólnika do spółki prawa handlowego pn. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Skarżysku-Kamiennej, zwanej dalej „spółką”.

  § 2.

  1. Wyraża się zgodę na wniesienie przez Gminę Skarżysko Kościelne do „spółki” w formie wkładu rzeczowego (aportu) mienia wodociągowo- kanalizacyjnego, stanowiącego własność Gminy Skarżysko Kościelne.
  2. Mienie powyższe zostanie wniesione do „spółki: według jego wartości rynkowej, określonej na podstawie wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę.
  3. W zamian za wniesiony aport rzeczowy Gmina Skarżysko Kościelne obejmie nowo utworzone udziały o wartości nominalnej 500,00zł każdy w podwyższonym kapitale zakładowym „spółki”.

  § 3.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy który jest zobowiązany do złożenia w imieniu Gminy Skarżysko Kościelne wszelkich niezbędnych oświadczeń woli zmierzających do przystąpienia do Gminy Skarżysko Kościelne do „spółki”.

  § 4.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


  Data wprowadzenia: 2006-05-05 1315
  Data upublicznienia: 2006-05-05
  Art. czytany: 1044 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne