A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał 2017 roku
» Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2017 roku
» Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów i wskaźnik zwiększajacy na 2018 rok
» OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OSÓB FUNKCYJNYCH
» ZARZĄDZENIE NR 13/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2002-2006
 • C H W A Ł A Nr XXVIII/160/05 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM z dnia 9 marca 2005 r.

  w sprawie zmian do Uchwały Nr XIV/13/96 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 12 czerwca 1996 r.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 i art. 44 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity -Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r z późn. zmianami z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz § 6 pkt 1 ppkt. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1994 r. w sprawie utworzenia i znoszenia gmin, ustalenia ich granic, nazw i siedzib władz w niektórych województwach oraz nadania niektórym gminom statusu miasta (Dz. U. Nr 132, poz. 671 z 1994 r)

  RADA GMINY u c h w a l a co następuje:

  § 1.

  W uchwale Nr XIV/13/96 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 12 czerwca 1996 r. w sprawie porozumienia między gminami w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wprowadza się następujące zmiany:

  1. W pkt. 3 obręb Lipowe Pole Skarbowe do nr działki 215/4 dopisuje się powierzchnię
  0,0026 ha, przy działce nr 212/2 w uwagach skreśla się słowo dożywocie.

  2. W pkt. 4 obręb Grzybowa Góra do nr działki 103/1 dopisuje się powierzchnię 0,0178 ha,
  przy nr działki 91/2 zmienia się powierzchnię z 0,27 ha na 0,0596 ha i do nr działki 92/2
  dopisuje się powierzchnię 0,0596 ha.

  3. W pkt. 6 obręb Skarżysko Kościelne nr działki 3350 zmienia się na nr 3350/2 i zmienia się
  powierzchnię z 0,21 ha na 0,17 ha, a także w uwagach skreśla się sklep GS-u, a wpisuje się
  Przedszkole Gminne, przy nr działki 4427/1 zmienia się powierzchnię z 0,18 ha na 0,12 ha
  i do nr działki 4427/2 dopisuje się powierzchnię 0,06 ha.

  § 2.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 3.

  Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

  § 4.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Data wprowadzenia: 2005-04-26 1229
  Data upublicznienia: 2005-04-26
  Art. czytany: 1008 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2016


  Grzybowa Góra - 985

  Kierz Niedźwiedzi - 774

  Lipowe Pole Plebańskie - 437

  Lipowe Pole Skarbowe - 279

  Majków - 915

  Michałów - 276

  Skarżysko Kościelne - 2322

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne