A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 128/2018
» ZARZĄDZENIE NR 127/2018
» ZARZĄDZENIE NR 126/2018
» ZARZĄDZENIE NR 125/2018
» ZARZĄDZENIE NR 124/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2002-2006
 • UCHWAŁA Nr XXVII/149/05 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej „Gminny Wodociąg” w zakład budżetowy pn. ”Zakład Gospodarki Komunalnej w Skarżysku Kościelnym”.

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. h, art.40 ust.2 pkt.2 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn. z 2001r Dz. U. Nr 142 poz.1591 z póź. zm: z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz.1806, z 2003r Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r Nr 153 poz. 1271, Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203 ), art.19 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r – o finansach publicznych (tekst jedn. z 2003r Dz.U.Nr 15 poz.148 z późn. zm. z 2003r Nr 45 poz.391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 , Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, i Nr 273, poz. 2703) oraz art. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r - o gospodarce komunalnej ( tekst jedn. z 1997r Nr 9 poz.43 z późn. zm.: z 1997r Nr 121 poz.770, Nr 106 poz. 679, z 1999r Nr 106 poz. 668, z 2002r Nr 113 poz. 984, z 2003r Nr 199 poz. 1937, Nr 96 poz.874) oraz Uchwały Nr XXVI/140/2004 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 grudnia 2004r.


  RADA GMINY u c h w a l a, co następuje:


  § 1. Przekształca się jednostkę organizacyjną „ Gminny Wodociąg” w zakład budżetowy pn. ”Zakład Gospodarki Komunalnej w Skarżysku Kościelnym”.

  § 2. Zasady i zakres działania zakładu określa Statut stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 4. Traci moc uchwała Nr XIII/10/96 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 29 kwietnia 1996r w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie „Gminny Wodociąg w Skarżysku Kościelnym”.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Data wprowadzenia: 2005-04-26 1209
  Data upublicznienia: 2005-04-26
  Art. czytany: 1090 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Katarzyna Bąk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne