A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie - decyzja Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,4 kV nN
» Sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał 2017 roku
» Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2017 roku
» Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów i wskaźnik zwiększajacy na 2018 rok
» OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OSÓB FUNKCYJNYCH
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2002-2006
 • U C H W A Ł A Nr XXVI/138/04 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM z dnia 30 grudnia 2004r.

  w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dydaktycznych dla kadry kierowniczej.


  Na podstawie § 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r Dz.U. Nr 142 poz.1591 z poźn. zm:) oraz art.91 d i art.42 ust.7 pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r Nr 118 poz.1112 z póź. zm. Nr.90 poz.844, Nr.137 poz.1304, Nr 203 poz.1966, Nr 213 poz.2081;
  z 2004r Nr 96 poz.959, Nr 179 poz.1845)


  RADA GMINY u c h w a l a co następuje:


  § 1.

  Ustala się następujące zasady udzielania i rozmiaru zniżek dla kadry kierowniczej :

  1. dla dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym - zniżka 14 godzin,
  2. dla z-cy dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym - zniżka 8 godzin,
  3. dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze - zniżka 8 godzin,
  4. dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Majkowie - zniżka 8 godzin,
  5. dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu - zniżka 8 godzin,
  6. dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim - zniżka 8 godzin,
  7. dla dyrektora Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym - zniżka 10 godzin,

  § 2.


  Traci moc Uchwała Nr XXXI/205/02 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 19 czerwca 2002r w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dydaktycznych dla kadry kierowniczej, nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin oraz pedagoga szkolnego.

  § 3.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 4.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2005 roku.
  Data wprowadzenia: 2005-04-26 1201
  Data upublicznienia: 2005-04-26
  Art. czytany: 979 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Katarzyna Bąk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2016


  Grzybowa Góra - 985

  Kierz Niedźwiedzi - 774

  Lipowe Pole Plebańskie - 437

  Lipowe Pole Skarbowe - 279

  Majków - 915

  Michałów - 276

  Skarżysko Kościelne - 2322

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne