A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów i wskaźnik zwiększajacy na 2018 rok
» OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OSÓB FUNKCYJNYCH
» ZARZĄDZENIE NR 13/2018
» ZARZĄDZENIE NR 12/2018
» ZARZĄDZENIE NR 11/2018
 • Urząd Gminy
 • Komórki organizacyjne i ich zadania
 • Urząd Stanu Cywilnego

  Komórki organizacyjne i ich zadania.

  Do zadań zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy:

  1/ prowadzenie i aktualizacja rejestrów stanu cywilnego zgodnie z ustawą z dnia
  28 listopada 2014 r. „Prawo o aktach stanu cywilnego” (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1741 ze zmianami), w postaci Bazy Usług Stanu Cywilnego,
  2/ występowanie o nadanie numeru PESEL w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia dla osób urodzonych w Polsce oraz wprowadzenie do rejestru PESEL zameldowania dziecka,
  3/ sporządzanie protokołów oraz aktów stanu cywilnego i wynikających z nich aktualizacji rejestru PESEL,
  4/ dołączanie do aktów stanu cywilnego wzmianek dodatkowych, zamieszczanie przypisów wraz z aktualizacją danych rejestru PESEL,
  5/ rejestracja uznań i odmów w celu uznania/odmowy uznania ojcostwa,
  6/ sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
  7/ archiwizacja dokumentów z zakresu akt stanu cywilnego,
  8/ przeprowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie:
  a/ zmiany imion i nazwisk,
  b/ sprostowania błędów pisarskich i uzupełnienia aktów stanu cywilnego,
  9/ wykonywanie innych zadań określonych w ustawie „Prawo o aktach stanu cywilnego” oraz „Kodeks rodzinny i opiekuńczy” zastrzeżonych dla kierownika USC,
  10/ przeprowadzenie postępowań w celu nadania „Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

  1.2. W zakresie dowodów osobistych:

  1/przyjmowanie zgłoszenia, weryfikacja danych osobowych z wniosku na podstawie dostępnych rejestrów oraz wydanie dowodu osobistego zgodnie z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 167 poz. 1131 ze zmianami),
  2/aktualizacja danych o wydanych dowodach osobistych.


  1.3.W zakresie statystyki publicznej:

  1/ realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 28 czerwca 1995r – o statystyce publicznej (t.j. Dz.U. z 2012 poz.591 ze zmianami),
  2/ przekazywanie służbom statystyki publicznej zgromadzonych danych w zakresie, formach i terminach określonych każdorazowo w programie badań statystycznych statystyki publicznej,
  3/ wykonywanie obowiązku przekazywania informacji do badań statystycznych statystyki publicznej oraz krajowych rejestrów urzędowych prowadzonych na podstawie ustawy.


  Data wprowadzenia: 2005-01-28 1346
  Data upublicznienia: 2005-01-28
  Art. czytany: 2644 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2016


  Grzybowa Góra - 985

  Kierz Niedźwiedzi - 774

  Lipowe Pole Plebańskie - 437

  Lipowe Pole Skarbowe - 279

  Majków - 915

  Michałów - 276

  Skarżysko Kościelne - 2322

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne