A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 128/2018
» ZARZĄDZENIE NR 127/2018
» ZARZĄDZENIE NR 126/2018
» ZARZĄDZENIE NR 125/2018
» ZARZĄDZENIE NR 124/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2002-2006
 • U C H W A Ł A Nr XXIII/121/04 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  w sprawie przekazania w użyczenie części obiektu „Urząd Gminy” dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym”.

  Na podstawie art.18 ust.1 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r Nr 142 poz.1591 z poź.zm. z 2002r Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, z 2003r Nr 214 poz. 1806 Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r Nr 153 poz.1271, Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 214 poz.1806 z 2002r)


  RADA GMINY u c h w a l a co następuje:

  § 1.

  Wyraża się zgodę na przekazanie w użyczenie wydzielona część budynku wielofunkcyjnego „Urząd Gminy w Skarżysku Kościelnym” o powierzchni zabudowy 132,01 m2 na okres nie oznaczony dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym w celu prowadzenia działalności statutowej.

  § 2.

  Budynek, o którym mowa w § 1 składa się z 2 kondygnacji, usytuowany jest na działce położonej w Skarżysku Kościelnym ul. Kościelna 2A oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 3348.

  § 3.

  Przekazanie obiektu jak w § 1 dokonane zostanie na podstawie umowy użyczenia.

  § 4.

  Traci moc Uchwała Nr XXV/174/2001 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 21 sierpnia 2001r w sprawie przekazania w użyczenie części obiektu „Urząd Gminy” dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym.

  § 5.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 6.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
  Data wprowadzenia: 2005-01-27 1348
  Data upublicznienia: 2005-01-27
  Art. czytany: 1189 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne