A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 128/2018
» ZARZĄDZENIE NR 127/2018
» ZARZĄDZENIE NR 126/2018
» ZARZĄDZENIE NR 125/2018
» ZARZĄDZENIE NR 124/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2002-2006
 • U C H W A Ł A Nr XXIV/131 /04 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.

  U C H W A Ł A Nr XXIV/131 /04 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
  z dnia 01 grudnia 2004 r.

  w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm: z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz.1271, z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203), art.27, art.28, art.37 ust.1, art.38, art.40 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r - o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000r Nr 46, poz.543, z późn. zm. z 2000r Nr 6 poz.70, z 2001r Nr 129 poz.1447 i Nr 154, poz.1800, z 2002 r Nr 25 poz. 253, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1682 i Nr 240, poz.2058, z 2003r Nr 1, poz.15, Nr 80, poz.717, 720 i 721, Nr 96, poz.874, Nr 124 poz.1152, Nr 162, poz.1568, Nr 203, poz. 1966 i Nr 217, poz.2124 oraz z 2004 r Nr 6 poz.39, Nr 19 poz.177, Nr 91 poz.870, Nr 92 poz.880 i Nr 141 poz.1492) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz.2108)

  R A D A G M I N Y u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e:

  § 1.

  Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego następujące nieruchomości gruntowe będące własnością gminy Skarżysko Kościelne:
  - nieruchomość gruntową niezabudowaną o numerze ewidencyjnym 871, pow. 7300 m2 ( KW 15002) położoną w Skarżysku Kościelnym przy ul. Szkolnej, gm. Skarżysko Kościelne
  - nieruchomość gruntową niezabudowaną o numerze ewidencyjnym 485, pow. 1300 m2 (KW 20195) położoną w Majkowie przy ul. Żeromskiego gm. Skarżysko Kościelne

  § 2.

  Cena nieruchomości ustalona zostanie na podstawie ich wartości określonych przez rzeczoznawcę do spraw majątkowych.

  § 3.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne

  § 4.

  Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

  § 5.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


  Data wprowadzenia: 2004-12-27 1232
  Data upublicznienia: 2004-12-27
  Art. czytany: 1156 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne