A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» 09.11.2018
» ZARZĄDZENIE NR 146/2018
» ZARZĄDZENIE NR 145/2018
» ZARZĄDZENIE NR 144/2018
» ZARZĄDZENIE NR 143/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2002-2006
 • UCHWAŁA NR XIX/109/04 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  w sprawie wyboru banku obsługującego budżet Gminy Skarżysko Kościelne

  UCHWAŁA NR XIX/109/04 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
  z dnia 19 lipca 2004r.


  w sprawie wyboru banku obsługującego budżet Gminy Skarżysko Kościelne


  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn. z 2001r Dz. U. Nr 142 poz.1591 z póź.zm: z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz.1806, z 2003r Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r Nr 153 poz. 1271, Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203 ) w związku z art.134 ust.1 ustawy dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst z 2003r Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późn. zm. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz.1851, z 2004 Nr 88 poz.961 do 2001r, Nr 153 poz.1271 do 2002r, Nr 96 poz.874 do 2003r , Nr 19 poz.177, Nr 93 poz.890, Nr 122 poz.1315 do 2000r, Nr.156 poz.1300 do 2002r, Nr 166 poz.1611 do 2003r, Nr 93 poz.890, Nr 123 poz.1291, Nr 121 poz.1264)


  RADA GMINY u c h w a l a, co następuje:


  § 1.

  Do bankowej obsługi budżetu Gminy Skarżyska Kościelnego wybiera się Bank Spółdzielczy w Wąchocku wyłoniony w drodze przetargu w dniu 12 lipca 2004r przez Komisję Przetargową w trybie określonym w przepisach ustawy o zamówieniach publicznych.

  § 2.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 3.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Data wprowadzenia: 2004-12-27 0923
  Data upublicznienia: 2004-12-27
  Art. czytany: 1126 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne