A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt nr 7
» Projekt nr 6
» Projekt nr 5
» Projekt nr 4
» Projekt nr 3
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • Kadencja 2014-2018
 • P R O T O K Ó Ł Nr 4/2017

  z posiedzenia XXIX (dwudziestej dziewiątej) w kadencji 2014-2018 Sesji Rady Gminy Skarżysko Kościelne odbytego w dniu 26 czerwca 2017r w budynku Urzędu Gminy.

  Porządek obrad przewiduje:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Przywitanie zaproszonych gości.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji.
  6. Wystąpienie zaproszonych gości.
  7. Informacja z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
  8. Zatwierdzenie Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym za 2016 r.
  9. Zgłoszenie interpelacji i wniosków Radnych.

  Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

  10. Zmiany budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 r.

  11. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2017 do 2028.

  12. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016r.
  - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat „ Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne za 2016r,
  - opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2016r
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały.

  13 Absolutorium dla Wójta Gminy Skarżysko Kościelne za 2016r.
  - przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2016r
  - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2016r,
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Skarżysko Kościelne za 2016r.

  14. Udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym.

  15. Zmiany uchwały Nr XXVIII/169/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 17 maja 2017r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skarżyskiemu.

  16. Przekazania w użyczenie części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów
  i budynków Obrębu 0014 Świerczek gmina Skarżysko Kościelne jako działki nr: 329, 330 i 331, dla potrzeb Stowarzyszenia „Nasz Świerczek” z siedzibą: Świerczek 47 26-115 Skarżysko Kościelne.

  17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
  18. Wolne wnioski i zapytania.
  19. Zakończenie obrad sesji.


  Data wprowadzenia: 2017-09-12 0930
  Data upublicznienia: 2017-09-12
  Art. czytany: 391 razy

  » Protokół nr 4/2017 - rozmiar: 180224 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne