A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki konkursu ofert w 2018 roku - zadania w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
» Projekt nr 1
» Projekt nr 2
» Projekt nr 3
» Projekt nr 4
 • Zamówienia publiczne
 • 2017
 • Zamówienia poniżej kwoty 30000 euro
 • Zapytanie ofertowe - Wymiana pokrycia wraz dociepleniem dachu budynku Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim

  Wymiana pokrycia wraz dociepleniem dachu budynku Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim

  Skarżysko Kościelne, dnia 2017-09-11 In.III.271.22.2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30000 euro. Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający - Gmina Skarżysko Kościelne zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30000 euro na realizację zadania pn.: „Wymiana pokrycia wraz dociepleniem dachu budynku Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim”. Szczegółowe informacje dotyczące powyższego zamówienia Zamawiający Gmina Skarżysko Kościelne – zawarł w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiących załącznik do niniejszego zaproszenia. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Skarżysku Kościelnym ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne, (pok. 102 Sekretariat). Termin składania ofert do dnia 26-09-2017 r. do godz. 10:00. Podpis na oryginale Wójt Gminy /-/ Zdzisław Woźniak

  Data wprowadzenia: 2017-09-11 1317
  Data upublicznienia: 2017-09-11
  Art. czytany: 283 razy

  » Dokumentacja projektowa zał nr 7 - rozmiar: 10434908 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Formularz kosztorysu ofertowego zał nr 4 - rozmiar: 740643 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Formularz ofertowy zał nr 1 - rozmiar: 222579 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Oświadczenia zał nr 2 - rozmiar: 29103 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Projekt umowy Kierz dach zał nr 3 - rozmiar: 278141 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Protokół z otwarcia ofert - rozmiar: 320245 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Przedmiar robót zał nr 8 - rozmiar: 795738 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - rozmiar: 430439 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Specyfikacja techniczna zał nr 9 - rozmiar: 353872 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Wykaz osób zał nr 6 - rozmiar: 206286 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Wykaz robót zał nr 5 - rozmiar: 189454 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Zawiadomienie o wyborze oferty - rozmiar: 360221 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Skrzypczak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2016


  Grzybowa Góra - 985

  Kierz Niedźwiedzi - 774

  Lipowe Pole Plebańskie - 437

  Lipowe Pole Skarbowe - 279

  Majków - 915

  Michałów - 276

  Skarżysko Kościelne - 2322

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne