A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie - decyzja Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,4 kV nN
» Sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał 2017 roku
» Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2017 roku
» Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów i wskaźnik zwiększajacy na 2018 rok
» OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OSÓB FUNKCYJNYCH
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2002-2006
 • Uchwala Nr XX/110/04 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 17 sierpnia 2004r.

  w sprawie zmian w budżecie

  Uchwala Nr XX/110/04
  Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym
  z dnia 17 sierpnia 2004r.


  w sprawie zmian w budżecie

  Na podstawie art.18, ust2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.. Nr 142 , poz.1591 ze zm., z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, ze zm. w 2003 r. do Dz. U. Nr 214, poz. 1806 z 2002 r. , ze zm. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz ze zm. w 2004 r. do Dz. U. Nr 153, poz. 1271 z 2002 r.) oraz art. 109, art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2003r. r. 15 poz.148 j.t ze zm. z 2003 r Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, ze zm. w 2004 r. do Dz. U. Nr 88, poz. 961 z 2001 r., do Dz. U. Nr 153, poz. 1271 z 2002 r., do Dz. U. Nr 96, poz. 874 z 2003 r., ze zm. w 2004 r. Nr 19, poz. 177, ze zm. w 2004 r. do Dz. U. Nr 122, poz.1315 z 2000 r., do Dz. U. Nr 156, poz. 1300 z 2002 r. oraz do Dz. U. Nr 166, poz. 1611 z 2003 r. )


  Rada Gminy uchwala, co następuje:


  § 1.

  Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w 2004r.
  Dział Rozdział § Treść Zmniejszenia Zwiększenia
  750 Administracja publiczna
  75023 Urzędy Gmin
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00
  801 Oświata i wychowanie
  80101 Szkoły podstawowe
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00

  § 2.

  Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XVI/83/04 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2004 rok z dnia 12 marca 2004 r. pod nazwą „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 3.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

  § 4.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


  Data wprowadzenia: 2004-10-08 1150
  Data upublicznienia: 2004-10-08
  Art. czytany: 990 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 79360 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2016


  Grzybowa Góra - 985

  Kierz Niedźwiedzi - 774

  Lipowe Pole Plebańskie - 437

  Lipowe Pole Skarbowe - 279

  Majków - 915

  Michałów - 276

  Skarżysko Kościelne - 2322

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne