A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» DRUK OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO RADNYCH
» OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
» ZARZĄDZENIE NR 3/2018
» ZARZĄDZENIE NR 2/2018
» ZARZĄDZENIE NR 1/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2002-2006
 • UCHWAŁA Nr XXI/113/04 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 sierpnia 2004 r.

  w sprawie porozumienia między gminami.

  UCHWAŁA Nr XXI/113/04
  Rady Gminy Skarżysko Kościelne
  z dnia 30 sierpnia 2004 r.


  w sprawie porozumienia między gminami.


  Na podstawieart.18 ust.2 pkt 9, art.44, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tekst jedn. z 2001r Dz.U.Nr142,poz.1591 z poźn. zm. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, Nr 153 poz.1271) oraz § 1 pkt 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast (Dz.U. Nr. 116 poz.1241 z późn.zm.156,poz.1819 z 2001 r.),


  Rada Gminy uchwala co następuje:


  § 1.

  Przyjmuje nieodpłatnie z Gminy Mirów grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Mirów
  położone w granicach administracyjnych Gminy Skarżysko Kościelne wg załącznika nr 1
  do niniejszej uchwały.

  § 2.

  Zatwierdza się podział składników majątkowych pomiędzy gminą Skarżysko Kościelne
  a gminą Mirów zgodnie z zawartym porozumieniem między Wójtami.


  § 3.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


  § 4.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
  przyjęty.


  Załącznik nr 1
  do Uchwały Nr XXI/113/04
  Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym
  z dnia 30 sierpnia 2004r
  1. Sieć wodociągowa wiejska - 4,00 km

  2. Działka rolna nr ewid. 362/1 – ½ udziału - 1,69 ha

  3. Działka zabudowana (budynek szkoły) nr ewid. 532/4 - 0,32 ha

  4. Działka (boisko szkolne ) nr ewid. 533/2 - 0,31 ha


  Data wprowadzenia: 2004-10-08 1120
  Data upublicznienia: 2004-10-08
  Art. czytany: 1018 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2016


  Grzybowa Góra - 985

  Kierz Niedźwiedzi - 774

  Lipowe Pole Plebańskie - 437

  Lipowe Pole Skarbowe - 279

  Majków - 915

  Michałów - 276

  Skarżysko Kościelne - 2322

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne