A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 22 listopada 2018 r.
» Uchwała Nr XLIV/274/2018
» Uchwała Nr XLIV/273/2018
» Uchwała Nr XLIV/272/2018
» Uchwała Nr XLIV/271/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2002-2006
 • U C H W A Ł A Nr XIX/ 106/04 RADY GMINY W SKARZYSKU KOŚCIELNYM z dnia 19 lipca 2004r

  w sprawie przekazania dróg gminnych z Gminy Mirów.

  U C H W A Ł A Nr XIX/ 106/04
  RADY GMINY W SKARZYSKU KOŚCIELNYM
  z dnia 19 lipca 2004r


  w sprawie przekazania dróg gminnych z Gminy w Mircu.  Na podstawie art. 44 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r Nr 142 poz.1591 z poźn.zm. z 2002r Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr.162 poz.1568, ) oraz art.19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. z 2000r Dz.U.Nr 71 poz.838 z poźn.zm: z 2000r Nr 86 poz.958, Nr 12 poz. 136, z 2002r Nr 125 poz.1371, Nr 25 poz.253, Nr 41 poz.365, Nr 62 poz.554, Nr 74 poz.676, Nr 89 poz.804, Nr 113 poz.984, Nr 216 poz.1826, z 2003r Nr 80 poz.721, Nr 80 poz.717, Nr 200 poz.1953, Nr 217 poz.2124)


  RADA GMINY u c h w a l a co następuje:


  § 1.

  W związku ze zmianą granic Gminy Skarżysko Kościelne polegającej na przyłączeniu do Gminy sołectwa Kierz Niedźwiedzi z gminy Mirów przejmuje się następujące drogi:

  1/ droga nr 3441001 – Kierz Niedźwiedzi – Świerczek
  2/ droga nr 3441003 - Kierz Niedźwiedzi – Gąsawy Rządowe
  3/ droga nr 3441013 - Kierz Niedźwiedzi - Jagodne

  § 2.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 3.

  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

  § 4.

  Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


  Data wprowadzenia: 2004-10-08 1050
  Data upublicznienia: 2004-10-08
  Art. czytany: 1106 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne