A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie ofertowe - Zimowe utrzymanie dróg
» ZARZĄDZENIE NR 160/2018
» ZARZĄDZENIE NR 159/2018
» Przetarg nieograniczony - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Skarżysko Kościelne oraz wyposażenie i prowadzenie PSZOK
» KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2002-2006
 • U C H W A Ł A Nr XIV/ 70/04 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM z dnia 29 stycznia 2004r

  w sprawie zmian do Uchwały Nr II/18/02 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30.12.2002r w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy.

  U C H W A Ł A Nr XIV/ 70/04
  RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
  z dnia 29 stycznia 2004r


  w sprawie zmian do Uchwały Nr II/18/02 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30.12.2002r w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy.  Na podstawie art.21 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 – tekst jednolity, ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568 z 2003r Dz.U.153 poz.1271) oraz § 24 Statutu Gminy (Dz.Urz. Woj. Święt. Nr 31 poz.425)


  RADA GMINY u c h w a l a co następuje:

  § 1.

  W Uchwale Nr II/18/02 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2002r w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 2. – skreśla się zapis - Komisja Budżetu i Finansów, a wprowadza się nazwę „Komisja Gospodarki Finansowej i Inwestycji”.

  2. w § 3 – skreśla się zapis – Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej, a wprowadza się nazwę „ Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego”

  3. w § 4 - skreśla się zapis - Komisja Zdrowia Oświaty i Kultury, a wprowadza się nazwę „Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych”.

  4. w § 5 – skreśla się zapis - Komisja Rolna, a wprowadza się nazwę „Ochrony Środowiska , Rolnictwa i Integracji Europejskiej”.

  § 2.

  1. Poszerza się skład osobowy komisji Gospodarki Finansowej i Inwestycji o następujących radnych: Stanisław Czubak, Gabriel Szewczyk.

  2. Poszerza się skład osobowy komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o następujących radnych: Mirosław Sasal.

  3. Poszerza się skład osobowy komisji Zdrowia Oświaty i Kultury o następujących radnych: Mirosław Sasal, Gabriel Szewczyk.

  4. Poszerza się skład osobowy komisji Ochrony Środowiska , Rolnictwa i Integracji Europejskiej o następujących radnych: Stanisław Czubak.

  § 3.

  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

  § 4.

  Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


  § 5.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


  Data wprowadzenia: 2004-10-08 1039
  Data upublicznienia: 2004-10-08
  Art. czytany: 1145 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne