A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE
» Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
» ZARZĄDZENIE NR 54/2019
» ZARZĄDZENIE NR 53/2019
» ZARZĄDZENIE NR 52/2019
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2002-2006
 • U C H W A Ł A Nr XV/77/2004 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM z dnia 25 lutego 2004 roku

  w sprawie: ustalenia zasad rozliczenia kosztów podroży służbowych członków i przewodniczących Rad Sołeckich

  U C H W A Ł A Nr XV/77/2004
  RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
  z dnia 25 lutego 2004 roku


  w sprawie: ustalenia zasad rozliczenia kosztów podroży służbowych członków i przewodniczących Rad Sołeckich


  Na podstawie art.37b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jedn. tekst z 2001r Dz.U.Nr 142 poz.1591 z późn. zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568 Nr 153 poz.1271)

  RADA GMINY u c h w a l a co następuje:

  § 1.

  Przewodniczącemu oraz członkom organu wykonawczego jednostki pomocniczej delegowanym w podróż służbową, związanej z wykonywaniem statutowej działalności sołectw i Gminy Skarżysko Kościelne delegacje podpisuje Wójt Gminy.

  § 2.

  Delegowanym , o którym mowa w § 1 przysługuje:

  1. Dieta
  2. Zwrot kosztów:
  a/ przejazdów z miejscowości określonej przez Wójta Gminy w poleceniu wyjazdu służbowego do miejsca stanowiącego cel podróży i z powrotem
  b/ noclegów
  c/ dojazdów środkami komunikacji miejscowej
  d/ innych udokumentowanych wydatków

  § 3.

  Należności z tytułu diety oraz zwrotu poniesionych kosztów wymienionych § 2 uchwały przysługują na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U.Nr.236 poz.1990 z 2002r).
  § 4.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 5.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Data wprowadzenia: 2004-10-08 1037
  Data upublicznienia: 2004-10-08
  Art. czytany: 1216 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  Rejestr zmian:
  2004-10-08
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Anna Pocheć
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne