A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 128/2018
» ZARZĄDZENIE NR 127/2018
» ZARZĄDZENIE NR 126/2018
» ZARZĄDZENIE NR 125/2018
» ZARZĄDZENIE NR 124/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2002-2006
 • UCHWAŁA XVIII/100/2004 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym

  w sprawie zmiany do Uchwały XVI/84/04 z dn.12.03.2004r w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Utylizator”.

  UCHWAŁA XVIII/100/2004
  Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym
  z dnia 09 czerwca 2004r.

  w sprawie zmiany do Uchwały XVI/84/04 z dn.12.03.2004r w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Utylizator”.


  Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 18 ust. 2 pkt. 12, art.64 ust. 1 i 2, art. 67
  ust.3 umowy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2001 r. Nr 142,
  poz. 1591 oraz zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr.113 poz.984, Nr.153 poz. 1271,Nr 162 poz.1568, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717/, oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5.10.2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków Międzygminnych oraz ogłoszenia statusów związków /Dz.U. Nr 121, poz. 1307/, Uchwały Nr 7/2004 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Utylizator” z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie wniosku o zmianę statusu Związku Międzygminnego „Utylizator”.


  RADA GMINY u c h w a l a co następuje:


  § 1.

  W Uchwale Nr XVI/84/04 z dnia 12 marca 2004r w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego Utylizator paragraf 3 przyjmuje brzmienie:

  „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty”

  § 2.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 3.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty”.


  Data wprowadzenia: 2004-10-08 1018
  Data upublicznienia: 2004-10-08
  Art. czytany: 1163 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne