A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Petycje
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Protokoły pokontrolne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE
» Zapytanie ofertowe - wykonanie czynności ustalenia przebiegu granic i sporządzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej
» MARZENNA DYZNER-URBAŃSKA
» 18.09.2017
» Projekt WPF 2018-2030
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2002-2006
 • U C H W A Ł A Nr XVI/87/04 RADY GMINY W SKARZYSKU KOŚCIELNYM z dnia 12 marca 2004r

  w sprawie zmian do Uchwały Nr XXXIII/215/02 Rady Gminy z dnia 30.08.2002r o utworzeniu stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych do przeprowadz

  U C H W A Ł A Nr XVI/87/04
  RADY GMINY W SKARZYSKU KOŚCIELNYM
  z dnia 12 marca 2004r

  w sprawie zmian do Uchwały Nr XXXIII/215/02 Rady Gminy z dnia 30.08.2002r o utworzeniu stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia glosowania na terenie Gminy Skarżysko Kościelne.


  Na podstawie art.31 ustawy z dnia 16 lipca 1998r – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn. Dz.U. Nr 159 poz.1547)


  RADA GMINY u c h w a l a co następuje:


  § 1.

  W Uchwale Nr XXXIII/215/02 Rady Gminy z dnia 30.08.2002r w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania na terenie Gminy Skarżysko Kościelne w § 1 w załączniku nr 1 dopisuje się :


  Numer Obwodu Granice obwodu Numer okręgu Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

  5

  Sołectwo: Kierz Niedźwiedzi
  9
  Szkoła Podstawowa
  w Kierzu Niedźwiedzim
  tel. 048 6292322

  § 2.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 3.

  Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.

  § 4.

  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dniu od daty ogłoszenia oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy,


  Data wprowadzenia: 2004-10-08 0955
  Data upublicznienia: 2004-10-08
  Art. czytany: 891 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2016


  Grzybowa Góra - 985

  Kierz Niedźwiedzi - 774

  Lipowe Pole Plebańskie - 437

  Lipowe Pole Skarbowe - 279

  Majków - 915

  Michałów - 276

  Skarżysko Kościelne - 2322

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne