A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Petycje
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Protokoły pokontrolne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE
» Zapytanie ofertowe - wykonanie czynności ustalenia przebiegu granic i sporządzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej
» MARZENNA DYZNER-URBAŃSKA
» 18.09.2017
» Projekt WPF 2018-2030
  • Uchwały Rady Gminy
  • Uchwały kadencji 2002-2006
  • U C H W A Ł A Nr XIX/107/04 RADY GMINY W SKARZYSKU KOŚCIELNYM z dnia 19 lipca 2004r.

    w sprawie przejęcia sieci wodociągowej sołectwa Majków i sołectwa Michałów z gminy Wąchock.

    U C H W A Ł A Nr XIX/107/04
    RADY GMINY W SKARZYSKU KOŚCIELNYM
    z dnia 19 lipca 2004r.


    w sprawie przejęcia sieci wodociągowej sołectwa Majków i sołectwa Michałów z gminy Wąchock.


    Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r Dz. U. Nr 142 poz.1591 z póź. zm. ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717), oraz art.13 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomości (Dz. U. Nr 46 poz.43 z 2000r z późn. zm.)


    RADA GMINY u c h w a l a co następuje:

    § 1.

    W związku ze zmianą granic gminy przejmujemy sieć wodociągową sołectwa Majków i sołectwa Michałów. Przedmiotowa sieć obejmuje:

    Sołectwo Michałów

    Sieć wodociągowa – 2 742,00 m
    - Ø 110 – 1587,00m
    - Ø 90 – 895,00m
    - Ø 63 - 260,00 m
    Przyłącza – 51 szt / 755,00m

    Sołectwo Majków

    Sieć wodociągowa – 11 141,00m
    - Ø 110 – 4 259,00m
    - Ø 90 - 6 094,00m
    - Ø 63 - 422,00m
    - Ø 40 - 366,00m
    Przyłącza – 197 szt./3 272,00m
    Komora redukcyjna – 1 szt.

    Wartość sieci wodociągowej – 752 723,26zł.

    § 2.

    Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

    § 3.

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


    Data wprowadzenia: 2004-10-08 0921
    Data upublicznienia: 2004-10-08
    Art. czytany: 813 razy

    Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
    » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
    Biuletyn Informacji Publicznej

    Urząd Gminy
    Skarżysko Kościelne


    Godziny otwarcia:

    Poniedziałek
    8:00 - 16:00
    Wtorek - Piątek
    7:30 - 15:30
    Liczba ludności na dzień 31.12.2016


    Grzybowa Góra - 985

    Kierz Niedźwiedzi - 774

    Lipowe Pole Plebańskie - 437

    Lipowe Pole Skarbowe - 279

    Majków - 915

    Michałów - 276

    Skarżysko Kościelne - 2322

    Świerczek - 281    Dyżur Dzielnicowego


    Godziny:

    Czwartek
    15:00 - 16:00    UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


    Nowe numery kont
    bankowych:    Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

    - subwencje, dotacje, dofinansowania,
    - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
    - dochody z Urzędów Skarbowych,
    - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


    Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


    PODATKI I OPŁATY:
    - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
    - zobowiązanie pieniężne,
    - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
    - dzierżawy,
    - najmy,
    - zajęcie pasa drogowego,
    - udostępnienie danych osobowych,
    - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


    Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


    - wadia i kaucje

    Bank Spółdzielczy w Wąchocku
    SKRZYNKA PODAWCZA    DZIENNIK USTAW


    MONITOR POLSKI
    Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
    ul. Kościelna 2a
    26-115 Skarżysko Kościelne