A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki konkursu ofert w 2018 roku - zadania w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
» Projekt nr 1
» Projekt nr 2
» Projekt nr 3
» Projekt nr 4
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2002-2006
 • U C H W A Ł A Nr XVI/85/2004 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM z dnia 12 marca 2004 roku

  w sprawie: zbycia zabudowań nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarżysko Kościelne ”mleczarni” na rzecz Rady Naczelnej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.


  U C H W A Ł A Nr XVI/85/2004
  RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
  z dnia 12 marca 2004 roku


  w sprawie: zbycia zabudowań nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarżysko Kościelne ”mleczarni” na rzecz Rady Naczelnej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.


  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. „ a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jedn. tekst z 2001r Dz.U.Nr 142 poz.1591 z późn. zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568 Nr 153 poz.1271)

  RADA GMINY u c h w a l a co następuje:

  § 1.

  1. Rada Gminy wyraża zgodę na zbycie w drodze notarialnej umowy darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarżysko Kościelne zabudowanej budynkiem „mleczarni” oznaczonej jako działka nr 1k004/3 o powierzchni 1000m2, na którą założona jest księga wieczysta Nr KW14920 - na rzecz Rady Naczelnej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w celu prowadzenia działalności w zakresie pomocy społecznej przez Zarząd Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

  2. W przypadku zaprzestania działalności określonej w § 1 zastosowania mają właściwe przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r - o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 46 poz.543)

  § 2.

  Wartość przedmiotowej nieruchomości wynosi 19 000,00zł słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych (w tym 14 000,00zł budynek i 5 000,00zł grunt).

  § 3.

  Przekazanie nieruchomości opisanej w § 1 uchwały następuje w celu przeprowadzenia statutowej działalności w zakresie pomocy społecznej na terenie Gminy Skarżysko Kościelne przez obdarowanego.

  § 4.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 5.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


  Data wprowadzenia: 2004-10-08 0918
  Data upublicznienia: 2004-10-08
  Art. czytany: 1003 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2016


  Grzybowa Góra - 985

  Kierz Niedźwiedzi - 774

  Lipowe Pole Plebańskie - 437

  Lipowe Pole Skarbowe - 279

  Majków - 915

  Michałów - 276

  Skarżysko Kościelne - 2322

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne