A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» DRUK OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO RADNYCH
» OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
» ZARZĄDZENIE NR 3/2018
» ZARZĄDZENIE NR 2/2018
» ZARZĄDZENIE NR 1/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2002-2006
 • UCHWAŁA NR XIV/71/04 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM z dnia 29 stycznia 2004r.

  w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rozbudowę szkoły i sali gimnastycznej.

  UCHWAŁA NR XIV/71/04
  RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
  z dnia 29 stycznia 2004r.


  w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rozbudowę szkoły i sali gimnastycznej.


  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym(tekst jedn.z 2001r Nr 142 poz.1591 z póź zm; z 2002r Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984 Nr 214 poz.1806, z 2003r Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.15681 z 2003r Dz.U.153 poz.1271 )


  RADA GMINY u c h w a l a co następuje:

  § 1.

  1. Zaciągnąć kredyt na sfinansowanie wydatków związanych z rozbudową szkoły i sali gimnastycznej w Skarżysku Kościelnym do wysokości 1 500 000zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).
  2. Źródłem dochodu z którego zostanie pokryty kredyt będzie wpływ środków z:
  a/ z podatków i opłat,
  b/ z subwencji,

  § 2.

  Spłata kredytu nastąpi w okresie 2 lat począwszy od pierwszego miesiąca następnego roku po podjęciu kredytu.

  § 3.

  Spłata odsetek przypadnie od chwili podjęcia kredytu.

  § 4.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 5.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


  Data wprowadzenia: 2004-10-08 0841
  Data upublicznienia: 2004-10-08
  Art. czytany: 893 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2016


  Grzybowa Góra - 985

  Kierz Niedźwiedzi - 774

  Lipowe Pole Plebańskie - 437

  Lipowe Pole Skarbowe - 279

  Majków - 915

  Michałów - 276

  Skarżysko Kościelne - 2322

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne