A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przetarg nieograniczony - Wykonanie warstwy ścieralnej i robót wykończeniowych w ramach realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 539 (Rudka)
» Interpelacja Radnej Marzeny Piętak z dnia 12 lutego 2019 r.
» Projekt nr 4
» Uchwała Nr VI/31/2019
» Uchwała Nr VI/30/2019
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2014-2018
 • UCHWAŁA NR XXII/134/2016

  z dnia 07 września 2016r

  w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) oraz art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 poz.460) po uzyskaniu opinii Zarządu Powiatu;

  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę wewnętrzną niezaliczoną do innych kategorii, stanowiącą uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały położoną w miejscowości Grzybowa Góra na odcinku od drogi powiatowej Nr 0558T w ciągu ul.Słonecznej na długości 488 metrów .


  § 2. Ustala się przebieg drogi gminnej, określonej w ust.1 na mapie stanowiącej załącznik graficzny Nr 2 do niniejszej Uchwały.

  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  Uzasadnienie


  Droga wyszczególniona w załączniku nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy Skarżysko Kościelne jest drogą lokalną .W związku z realizowaną inwestycją pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Grzybowa Góra ,ul. Słoneczna” Wójt Gminy pismem z dnia 22.08.2016 roku wystąpił do Zarządu Powiatu Skarżyskiego z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie możliwości zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej.
  Powyższe wymagało szczegółowych analiz dotyczących stosunków prawno-własnościowych, które umożliwią zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych. Poczynione działania są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
  Przepis art. 7 ust.2 ustawy o drogach publicznych, że zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zaciągnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.  Data wprowadzenia: 2016-09-12 1356
  Data upublicznienia: 2016-09-12
  Art. czytany: 663 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 14338 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 394443 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 954

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2293

  Świerczek - 275  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne