A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych oraz zwołania pierwszych posiedzeń okw
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
» Interpelacje Radnych z dnia 19 grudnia 2018 r.
» Interpelacje Radnych z dnia 07 grudnia 2018 r.
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2014-2018
 • UCHWAŁA NR XXII/133/2016

  z dnia 07 września 2016r

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skarżyskiemu na zakup sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku - Kamiennej - Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej – Curie.


  Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art.47 ust.2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. D.U. z 2016 r. poz.198) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)  Rada Gminy
  uchwala, co następuje:


  § 1

  Wyraża się zgodę na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Skarżyskiemu w formie dotacji z budżetu Gminy Skarżysko Kościelne w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku - Kamiennej - Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie

  § 2

  Środki na realizację zadania, o których mowa w § 1 zostały zabezpieczone w budżecie Gminy na rok 2016.

  § 3

  Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia zostaną określone odrębną umową zawartą pomiędzy Gminą Skarżysko Kościelne a Powiatem Skarżyskim.

  § 4

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 5

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  UZASADNIENIE

  Pismem z dnia 15 lipca 2016r. Znak: I.Dz.9413/07/2016 Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku - Kam. – Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej – Curie wystąpił do Wójta Gminy o wsparcie finansowe Szpitala celem zakupu sprzętu medycznego (kolonoskop video i gastroskop video) niezbędnego do zapewnienia właściwej opieki pacjentom placówki.
  Biorąc pod uwagę trudną sytuację ekonomiczną Szpitala, Gmina dostrzega potrzebę dofinansowania placówki. Przyznana dotacja przyczyni się do poprawy świadczonych usług m.in. dla pacjentów z terenu Gminy Skarżysko Kościelne.
  Podjęcie uchwały pozwoli Wójtowi Gminy na zawarcie stosownej umowy z Powiatem Skarżyskim, który jest organem założycielskim szpitala. Wysokość pomocy finansowej określa Rada Gminy w formie uchwały.
  Data wprowadzenia: 2016-09-12 1354
  Data upublicznienia: 2016-09-12
  Art. czytany: 726 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne