A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium za 2017 rok
» ZARZĄDZENIE NR 65/2018
» OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
» ZARZĄDZENIE NR 64/2018
» ZARZĄDZENIE NR 63/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2014-2018
 • UCHWAŁA NR XX/117/2016

  z 22 czerwca 2016r

  w sprawie ustanowienia tytułu: „Zasłużony dla Gminy Skarżysko Kościelne”.

  Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 );

  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1. Ustala się tytuł „Zasłużony dla Gminy Skarżysko Kościelne” dla osób fizycznych, instytucji i innych podmiotów, które wykazały się dużym wkładem w rozwój społeczności lokalnej i za zasługi dla Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 2. Zasady przyznawania tytułu, o którym mowa w § 1 określa „Regulamin zasad i trybu nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Skarżysko Kościelne” stanowiący załącznik do uchwały.

  § 3. Tracą moc uchwały:

  - Uchwała Nr XXXIV/178/2005 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 sierpnia 2005r w sprawie ustanowienia tytułu „ Zasłużony dla Gminy Skarżysko Kościelne”, ze zmianami.
  - Uchwała Nr XXXV/212/2005 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 grudnia 2005r w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Skarżysko Kościelne”.

  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  Uzasadnienie


  Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r / t.j. Dz. U. z 2016r poz.446/ do wyłącznej kompetencji Rady Gminy należy ustanowienie tytułu „Zasłużony dla Gminy Skarżysko Kościelne”.
  Tytuł „Zasłużony dla Gminy Skarżysko Kościelne” stanowi szczególną formę wyróżnienia osób fizycznych lub prawnych, za ich zasługi dla Gminy Skarżysko Kościelne.
  Proponowane rozwiązania są zgodne z obowiązującym prawem i nie wywołują, poza sporządzeniem okolicznościowych aktów nadania, skutków finansowych w budżecie gminy.


  Data wprowadzenia: 2016-06-28 0931
  Data upublicznienia: 2016-06-28
  Art. czytany: 490 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 43520 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2016


  Grzybowa Góra - 985

  Kierz Niedźwiedzi - 774

  Lipowe Pole Plebańskie - 437

  Lipowe Pole Skarbowe - 279

  Majków - 915

  Michałów - 276

  Skarżysko Kościelne - 2322

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne