A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt nr 3
» Projekt nr 2
» Projekt nr 1
» Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 28 września 2018 r.
» Uchwała Nr 108/II/2018 VIII Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 września 2018 roku
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2014-2018
 • UCHWAŁA NR XX/114/2016

  z 22 czerwca 2016r

  w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Skarżysko Kościelne.


  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446) w związku z Uchwałą Nr XVIII/96/2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 marca 2016r w sprawie ustanowienia tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Skarżysko Kościelne” (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2016r poz.1150);


  RADA GMINY uchwala, co następuje:


  § 1

  Nadaje się Panu Zbigniewowi Celskiemu tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Skarżysko Kościelne”.

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 3

  Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uzasadnienie

  Z wnioskiem o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Skarżysko Kościelne dla Pana Zbigniewa Stanisława Celskiego, wystąpiło 9 radnych / 8 radnych Gminy Skarżysko Kościelne
  i radna powiatu skarżyskiego/.
  Pan Zbigniew Celski już od początku swojej działalności samorządowej zaistniał w sercach mieszkańców naszej gminy, działając w komitecie na rzecz przywrócenia Gminy Skarżysko Kościelne. Dnia 30 grudnia 1994r Gmina Skarżysko Kościelne została reaktywowana oderwała się od Gminy Mirzec. W latach 1998-2010 jako Wójt Gminy Skarżysko Kościelne, a jednocześnie jako długoletni samorządowiec rokrocznie inicjował i realizował wiele zadań dla naszego środowiska, poprawiając wygląd gminy. Wybudowany został nowy budynek Urzędu Gminy, jak również dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym, wybudowany został nowy budynek Gimnazjum, budynek sceny z zapleczem, Boisko „Orlik”, „Zielona Salę” w Skarżysku Kościelnym oraz nowy budynek szkoły w Lipowym Polu Skarbowym. Poprawiał infrastrukturę, budując drogi, chodniki
  i oświetlenie uliczne, co zwiększyło bezpieczeństwo dla życia mieszkańców. Pan Zbigniew Celski jako pedagog z zawodu był otwarty na wszelkie inicjatywy służące edukacji i kształceniu. Remontował szkoły, pozyskiwał na nie środki, sprzęt komputerowy,
  i multimedialny, meble oraz został ocieplony budynek Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym. W czterech miejscowościach zaczęły funkcjonować punkty przedszkolne. Rozbudowane zostały remizy strażackie oraz znaczne fundusze przeznaczył na odnowienie i remont kościoła w Skarżysku Kościelnym. Wspierał gminne organizacje pozarządowe, przyczynił się do utworzenia w budynku Gminy Lokalnego Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy. Przygotował budowę sieci kanalizacyjnej i na ten cel pozyskał 50 mln.zł. Organizował wiele imprez dla mieszkańców, promował gminę na zewnątrz. Za swoją działalność samorządową został Wójtem Roku w IV plebiscycie „Euro-Gmina 2007/2008, laureatem plebiscyty EURO-GMINA województwa świętokrzyskiego 2009/2010 – wyróżnienie w dziedzinie służba zdrowia. Jako pedagog był w pełni zaangażowany w nauczanie historii, czego dowodem jest wydana książka „Historia w szkole” autorstwa Zbigniewa Celskiego wsparta przez Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Wł. Spasowskiego w Warszawie oraz Oddział Doskonalenia nauczycieli w Kielcach.
  W czasach swojej wielkiej działalności samorządowej Pan Zbigniew Celski stawiany był za wzór w innych miejscowościach powiatu jako dobry gospodarz. Promował Gminę Skarżysko Kościelne na forum województwa i kraju.
  Honorowe Obywatelstwo Gminy Skarżysko Kościelne będzie dla Pana Zbigniewa Celskiego szczególnym wyróżnieniem za jego wybitne zasługi dla dobra naszej gminy w dziedzinach życia społecznego, gospodarczego, politycznego, kulturalnego i innych.
  Kandydaturę pana Zbigniewa Stanisława Celskiego do tytułu „HONOROWY OBYWATEL GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE” wskazano jako całkowicie uzasadnioną.  Data wprowadzenia: 2016-06-27 1534
  Data upublicznienia: 2016-06-27
  Art. czytany: 617 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne