A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych oraz zwołania pierwszych posiedzeń okw
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
» Interpelacje Radnych z dnia 19 grudnia 2018 r.
» Interpelacje Radnych z dnia 07 grudnia 2018 r.
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2014-2018
 • UCHWAŁA NR XX/112/2016

  z 22 czerwca 2016r

  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne za 2015r.


  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 446 / oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013r, poz. 885 ze zmianami);


  Rada Gminy Skarżysko Kościelne po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne za 2015 r.

  uchwala co następuje:


  § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne za 2015 r.


  § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


  § 3 Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


  § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uzasadnienie  Zgodnie z art.270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r, poz.885 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania budżetu w terminie do dnia 30 czerwca następującego po roku budżetowym.  Data wprowadzenia: 2016-06-27 1504
  Data upublicznienia: 2016-06-27
  Art. czytany: 524 razy

  » Sprawozdanie za 2015r - rozmiar: 11877325 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załączniki nr 18 - rozmiar: 525104 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 1 - rozmiar: 3030811 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 10 - rozmiar: 304687 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 11 - rozmiar: 1203570 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 12 - rozmiar: 1564661 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 13 - rozmiar: 206399 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 14 - rozmiar: 227583 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 15 - rozmiar: 1526762 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 16 - rozmiar: 1380714 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 17 - rozmiar: 438927 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 13239972 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 3a - rozmiar: 1024346 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 3 - rozmiar: 1301719 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 4 - rozmiar: 601896 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 5 - rozmiar: 520896 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 5a - rozmiar: 270359 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 6 - rozmiar: 273887 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 7 - rozmiar: 397999 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 8 - rozmiar: 1455315 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 9 - rozmiar: 307943 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne