A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 161/2018
» Projekt nr 7
» Projekt nr 6
» Projekt nr 5
» Projekt nr 4
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2014-2018
 • UCHWAŁA NR XIX/107/2016

  z dnia 29 kwietnia 2016 r.

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/157/12 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia
  30 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skarżysko Kościelne.


  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446), i art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.849 z późn. zm.)

  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1

  W §1 Uchwały Nr XXV/157/12 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skarżysko Kościelne wskazującej zwolnienia przedmiotowe po dotychczasowym pkt. 2 dodaje się pkt. 3 w brzmieniu:


  ' 3. stanowiące własność gminy budowle i ich części związane z infrastrukturą kanalizacji sanitarnej i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

  § 2

  Pozostałe zapisy Uchwały Nr XXV/157/12 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skarżysko Kościelne nie zmieniają się.

  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  U Z A S A D N I E N I E


  Na terenie gminy Skarżysko Kościelne istnieje sieć infrastruktury kanalizacyjnej stanowiąca własność gminy a nie przekazana w posiadanie osobom trzecim z uwagi na trwałość podmiotową projektu. Ze względu na potrzebę rozpoczęcia funkcjonowania sieci gmina uzyskała zgodę instytucji finansującej na przekazanie zarządzania tą siecią do końca okresu trwałości projektu spółce zajmującej się statutowo tego rodzaju działalnością. Skutkiem tego gmina jest właścicielem budowli i ich części związanych z działalnością gospodarczą a będących nadal w jej posiadaniu. W tej sytuacji zwolnienie jest uzasadnione.  Data wprowadzenia: 2016-05-04 1322
  Data upublicznienia: 2016-05-04
  Art. czytany: 768 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne