A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt nr 7
» Projekt nr 6
» Projekt nr 5
» Projekt nr 4
» Projekt nr 3
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • Kadencja 2014-2018
 • Protokół nr 2/2016

  z dnia 30 marca 2016r

  Porządek obrad przewiduje:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Przywitanie zaproszonych gości.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji.
  6. Informacja z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
  7. Wystąpienie zaproszonych gości.
  8. Zgłoszenie interpelacji i wniosków Radnych.
  9. Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Skarżysku Kościelnym za 2015r.

  Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

  10. Zmiany budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 r.

  11. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2016 do 2028.

  12. Zmiany składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
  w Skarżysku Kościelnym.

  13. Uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarżysko Kościelne”.

  14. Ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Skarżysko Kościelne”.

  15. Wyrażenia zgody na dokonywanie wpłat składki członkowskiej do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”.
  16. Wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarżysko Kościelne.

  17. Zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania
  i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej oraz na dystrybucję energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej.
  18. Zmiany do Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  i Narkomanii na terenie gminy na 2016r.

  19. Zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym.

  20. Wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowni ścieków i zasileniem elektrycznym przepompowni w miejscowości Michałów do Spółki p.n. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku- Kamiennej.

  21.Podwyższenie kapitału zakładowego spółki p.n. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
  i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku- Kamienne.

  22. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
  23. Wolne wnioski i zapytania.
  24. Zakończenie obrad sesji.  Data wprowadzenia: 2016-05-02 1528
  Data upublicznienia: 2016-05-02
  Art. czytany: 791 razy

  » Protokół nr 2/2016 - rozmiar: 138240 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne