A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE
» Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
» ZARZĄDZENIE NR 54/2019
» ZARZĄDZENIE NR 53/2019
» ZARZĄDZENIE NR 52/2019
 • Projekty uchwał
 • Kadencja 2014-2018
 • SESJA XVIII
 • Projekt nr 6

  z 30 marca 2016r

  - projekt nr 6 -

  UCHWAŁA NR XVIII/… /2016
  RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
  z dnia 30 marca 2016 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na dokonywanie wpłat składki członkowskiej do Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Razem na Piaskowcu”.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm. ) oraz art.4 ustawy z dnia 18 marca 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015 roku, poz.378) art.20 pkt.j Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Razem na Piaskowcu”.


  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1

  Wyraża się zgodę na uiszczenie przez Gminę Skarżysko Kościelne składki członkowskiej do Stowarzyszenia Lokalna grupa Działania „Razem Na Piaskowcu” w wysokości 8.000zł.
  ( słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) za rok 2016, w terminie do 31 marca 2016r.,

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


  Sporządziła: M. Mączyńska
  UZASADNIENIE

  Gmina Skarżysko Kościelne, wspólnie z Gminami:
  - Mirzec,
  - Mirów,
  - Borkowice,
  - Chlewiska,
  - Jastrząb,
  - Szydłowiec,
  - Orońsko
  tworzą Lokalną Grupę Działania” Razem na Piaskowcu”, utworzona na podstawie Uchwały Nr VI/37/2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 kwietnia 2015r w sprawie udziału Gminy Skarżysku Kościelne w tworzeniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” oraz przystąpienia Gminy Skarżysko Kościelne do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”.
  Zgodnie z § 1 pkt.2 powyższej uchwały Gmina Skarżysko Kościelne zobowiązała się do odprowadzenia składki na roczna działalność LGD. W dniu 6 listopada 2015 r. Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Razem na Piaskowcu” uchwaliło składkę roczna za 2016r w wysokości 8.000 zł. (słownie: osiem tysięcy 00/100) od jednostki samorządu terytorialnego.  Data wprowadzenia: 2016-03-23 1344
  Data upublicznienia: 2016-03-23
  Art. czytany: 1056 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne