A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uwaga! Zagrożenie ASF!
» Plan zamówień publicznych
» Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
» Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2016
» Informacja dot. wpłat na Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2015
 • ZARZĄDZENIE NR 138/2015

  z dnia 7 grudnia 2015r.

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r.


  Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r.  Zarządzam co następuje:


  § 1

  Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  § 2

  Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r. pod nazwą: „Dochody
  i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. ” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

  § 3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  UZASADNIENIE


  Zmiany w wydatkach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem Nr 1.
  Planowane wydatki ogółem zwiększono do wysokości 18 344 277,74 zł, w tym:

  W dziale 750 – Administracja publiczna,
  rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 38 508,00 zł i dokonuje się zmian między paragrafami wydatków
  rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,
  rozdziale 75095 – Pozostała działalność, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 38 508,00 i dokonuje się zmian między paragrafami wydatków

  W dziale 801 – Oświata i wychowanie,
  rozdziale 80104 – Przedszkola, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,
  rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.

  W dziale 852 – Pomoc społeczna,
  rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 700,00 zł,
  rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków zadań zleconych
  rozdziale 85295 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 700,00 zł i dokonuje się zmian między paragrafami wydatków zadań zleconych
  W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
  rozdziale 90095 – Pozostała działalność, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.

  W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
  rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,
  rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się wydatki o kwotę 2 000,00 zł,
  rozdziale 92195 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 2 000,00 zł.

  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r., ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.


  Data wprowadzenia: 2015-12-15 1342
  Data upublicznienia: 2015-12-15
  Art. czytany: 357 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 39936 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 46080 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2016


  Grzybowa Góra - 985

  Kierz Niedźwiedzi - 774

  Lipowe Pole Plebańskie - 437

  Lipowe Pole Skarbowe - 279

  Majków - 915

  Michałów - 276

  Skarżysko Kościelne - 2322

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne