A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Statystyka odwiedzin
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów i wskaźnik zwiększajacy na 2018 rok
» OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OSÓB FUNKCYJNYCH
» ZARZĄDZENIE NR 13/2018
» ZARZĄDZENIE NR 12/2018
» ZARZĄDZENIE NR 11/2018
7 najczęściej czytanych wiadomości:
Wiadomości:
1 'Dzień Chłopaka'
wyświetleń: 20714
2 Informacja dotyczy niepublikowanych protokołów i uchwał Rady Gminy
wyświetleń: 15944
3 Informacje niepublikowane przez Referat Organizacyjny
wyświetleń: 15818
4 Kontakt
wyświetleń: 12087
5 Informacja o stanie mienia komunalnego
wyświetleń: 7913
6 Udzielanie informacji publicznej na wniosek
wyświetleń: 7749
7 Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego
wyświetleń: 7244
Prawo miejscowe:
1 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
wyświetleń: 1251
2 powołania komisji przetargowej w postępowaniu o zamówienie publiczne pn: 'Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej w m. Majków i Michałów - etap II'
wyświetleń: 1073
3 przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu
wyświetleń: 1027
4 powołania komisji do oceny zagród w konkursie 'Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku'
wyświetleń: 1020
5 w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych.
wyświetleń: 772
6 w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko Kościelne.
wyświetleń: 745
7 w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Skarżysko Kościelne.
wyświetleń: 710
Procedury:
Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy
Skarżysko Kościelne


Godziny otwarcia:

Poniedziałek
8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek
7:30 - 15:30
Liczba ludności na dzień 31.12.2016


Grzybowa Góra - 985

Kierz Niedźwiedzi - 774

Lipowe Pole Plebańskie - 437

Lipowe Pole Skarbowe - 279

Majków - 915

Michałów - 276

Skarżysko Kościelne - 2322

Świerczek - 281Dyżur Dzielnicowego


Godziny:

Czwartek
15:00 - 16:00UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


Nowe numery kont
bankowych:Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

- subwencje, dotacje, dofinansowania,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dochody z Urzędów Skarbowych,
- 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


PODATKI I OPŁATY:
- podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
- zobowiązanie pieniężne,
- opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
- dzierżawy,
- najmy,
- zajęcie pasa drogowego,
- udostępnienie danych osobowych,
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


- wadia i kaucje

Bank Spółdzielczy w Wąchocku
SKRZYNKA PODAWCZADZIENNIK USTAW


MONITOR POLSKI
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne