A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Gospodarka odpadami komunalnymi
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała Nr 108/II/2018 VIII Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 września 2018 roku
» Uchwała Nr 101/II/2018 VIII Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 września 2018 roku
» ZARZĄDZENIE NR 101/2018
» Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
» Uchwała Nr XLII/265/2018
Ilość wiadomości z działu 'Gospodarka odpadami komunalnymi': 17
1  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Załącznik do pobrania...
2018-01-18 0826 Czytano:445 razy » Przeczytaj artykuł
2  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2016
złącznik do pobrania...
2018-01-17 0850 Czytano:378 razy » Przeczytaj artykuł
3  Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Skarżysko Kościelne w 2018r.
Do pobrania w formie załącznika...
2017-12-19 1137 Czytano:684 razy » Przeczytaj artykuł
4  Analiza stanu gospodarki odpadami za 2015 r.
załącznik do pobrania...
2016-04-28 1521 Czytano:1108 razy » Przeczytaj artykuł
5  Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę
załącznik do pobrania...
2016-04-25 1017 Czytano:1009 razy » Przeczytaj artykuł
6  Ewidencja zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych.
załącznik do pobrania...
2015-05-28 1227 Czytano:1474 razy » Przeczytaj artykuł
7  deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
załącznik do pobrania...
2015-04-28 1239 Czytano:1736 razy » Przeczytaj artykuł
8  Informacja o osiągnietych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów przekazywanych do składowania
załącznik do pobrania...
2015-04-28 1051 Czytano:1458 razy » Przeczytaj artykuł
9  Analiza stanu gospodarki odpadami za 2014 rok
załącznik do pobrania...
2015-04-28 0852 Czytano:1400 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
załącznik do pobrania...
2015-04-02 1358 Czytano:1352 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zbiórka odpadów biodegradowalnych
załącznik do pobrania...
2015-01-15 1325 Czytano:1330 razy » Przeczytaj artykuł
12  Analiza stanu gospodarki odpadami za 2013 r.
Załącznik do pobrania...
2014-12-29 1108 Czytano:1140 razy » Przeczytaj artykuł
13  Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
załącznik do pobrania...
2014-12-22 1501 Czytano:1093 razy » Przeczytaj artykuł
14  Wykaz firm posiadających zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Skarżysko Kościel
załącznik do pobrania...
2014-12-22 1451 Czytano:1137 razy » Przeczytaj artykuł
15  Informacja o miejscu zagospodarowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zebranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Skarżysko Kościelne.
Informacja o miejscu zagospodarowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zebranych ...
2014-12-22 1441 Czytano:959 razy » Przeczytaj artykuł
16  Terminy opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi
Załącznik do pobrania...
2014-01-09 0829 Czytano:1746 razy » Przeczytaj artykuł
17  Podmiot odbierający odpady od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.
OGŁOSZENIE
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne informuje mieszkańców Gminy Skarżysko Kościelne,...
2014-12-17 1214 Czytano:1500 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały
Informacje dodatkowe
Rejestr Działalności Regulowanej
Ostat. 10 wiadomości:

» Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
» Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2016
» Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Skarżysko Kościelne w 2018r.
» Analiza stanu gospodarki odpadami za 2015 r.
» Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę
» Ewidencja zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych.
» deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
» Informacja o osiągnietych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów przekazywanych do składowania
» Analiza stanu gospodarki odpadami za 2014 rok
» Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne