A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Władze » Wójt Gminy » Zarządzenia Wójta » 2010
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Petycje
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Protokoły pokontrolne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie - zebranie dowodów przedszkole samorządowe
» ZARZĄDZENIE NR 120/2017
» ZARZĄDZENIE NR 119/2017
» ZARZĄDZENIE NR 118/2017
» ZARZĄDZENIE NR 117/2017
Ilość wiadomości z działu '2010': 94
1  ZARZADZENIE Nr 96/10
w sprawie przyjęcia „Instrukcji zarządzania Systemem Informatycznym dla Systemu Podsystem Monito...
2011-04-18 0947 Czytano:2549 razy » Przeczytaj artykuł
2  ZARZĄDZENIE NR 95/2010
ZARZĄDZENIE NR 95/2010
WÓJTA GMINYSKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 31 grudnia 2010r.


w sprawie ...
2011-04-18 0936 Czytano:5454 razy » Przeczytaj artykuł
3  ZARZĄDZENIE NR 94/10

w sprawie: ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ramach projektu pn....
2011-04-18 0933 Czytano:727 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zarządzenie Nr 93/2010 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

Na podstawie przepisów art. 4 i art. 10 ...
2011-04-12 1027 Czytano:1472 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie Nr 92/2010 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie zmiany do zarządzenia Nr 29/2006 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 październi...
2011-04-12 1024 Czytano:912 razy » Przeczytaj artykuł
6  ZARZĄDZENIE NR 91/10 WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
Zarządzenie do pobrania w formie załącznika...
2011-01-14 1307 Czytano:721 razy » Przeczytaj artykuł
7  ZARZĄDZENIE NR 90/10 WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 r.Na podstawie art. 257 usta...
2011-01-10 1542 Czytano:635 razy » Przeczytaj artykuł
8  ZARZĄDZENIE Nr 89/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie ustalenia dnia dodatkowo wolnego od pracy.


Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia...
2011-01-10 1540 Czytano:673 razy » Przeczytaj artykuł
9  ZARZĄDZENIE NR 88/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: udostępnienia lokalu użytkowego ( pomieszczenia ) w budynku zlokalizowanym na nierucho...
2011-01-10 1539 Czytano:805 razy » Przeczytaj artykuł
10  ZARZĄDZENIE NR 87/10 WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 r.Na podstawie art. 257 ust...
2011-01-10 1536 Czytano:646 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie Wójta nr 86 /10 Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skar...
2011-01-10 1437 Czytano:598 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie Nr 85/2010 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie powołania Lidera Gminnego do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mi...
2011-01-10 1430 Czytano:654 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarządzenie Nr 84/2010 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie
Gminy Skarżysko...
2011-01-10 1420 Czytano:522 razy » Przeczytaj artykuł
14  ZARZĄDZENIE NR 83/10 WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 r.Na podstawie art. 257 ust...
2011-01-10 1404 Czytano:563 razy » Przeczytaj artykuł
15  ZARZĄDZENIE NR 82/10 WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: powołania Grupy Sterującej Projektem pn. „Baśniowy świat”

Na po...
2011-01-10 1403 Czytano:1306 razy » Przeczytaj artykuł
16  ZARZADZENIE Nr 81/2010 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
Zarządzenie do pobrania w formie zalącznika ...
2011-01-10 1400 Czytano:472 razy » Przeczytaj artykuł
17  ZARZĄDZENIE NR 80/2010 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: powołania komisji przetargowej w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: „Pełnieni...
2011-01-10 1358 Czytano:434 razy » Przeczytaj artykuł
18  ZARZĄDZENIE NR 79/2010 WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec...
2011-01-07 1517 Czytano:433 razy » Przeczytaj artykuł
19  ZARZĄDZENIE NR 78/10 WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 r.Na podstawie art. 257 ust...
2011-01-07 1511 Czytano:544 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zarządzenie Nr 77/2010 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowe na lata 2011 – 2021.


Na podstawie...
2010-11-29 1224 Czytano:639 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zarządzenie Nr 76/2010 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2011 rok.


Na podstawie art.233 i art. 238 ust. 1 i ...
2010-11-29 1222 Czytano:647 razy » Przeczytaj artykuł
22  ZARZĄDZENIE NR 75/10 WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 r.Na podstawie art. 257 ust...
2010-11-29 1218 Czytano:530 razy » Przeczytaj artykuł
23  ZARZĄDZENIE NR 74/2010 WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko re...
2010-11-29 1216 Czytano:579 razy » Przeczytaj artykuł
24  ZARZĄDZENIE NR 73/2010 WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec...
2010-11-26 1249 Czytano:483 razy » Przeczytaj artykuł
25  ZARZĄDZENIE NR 72/2010 WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec...
2010-11-26 1244 Czytano:496 razy » Przeczytaj artykuł
26  ZARZĄDZENIE NR 71/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: ustanowienia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w gminie S...
2010-11-26 1242 Czytano:567 razy » Przeczytaj artykuł
27  ZARZĄDZENIE NR 70/2010 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: powołania komisji przetargowej w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: „Pełnieni...
2010-11-26 1241 Czytano:485 razy » Przeczytaj artykuł
28  ZARZĄDZENIE NR 67/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
Na podstawie art. 33, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( tekst jedn. z 2...
2010-11-26 1131 Czytano:569 razy » Przeczytaj artykuł
29  ZARZĄDZENIE NR 66/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi informatycznej wyborów samorządowych.
...
2010-11-24 1117 Czytano:715 razy » Przeczytaj artykuł
30  Zarządzenie Nr 65/2010 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych
...
2010-11-24 1113 Czytano:885 razy » Przeczytaj artykuł
31  ZARZĄDZENIE NR 64/10 WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 r.Na podstawie art. 257 ust...
2010-11-24 1103 Czytano:497 razy » Przeczytaj artykuł
32  ZARZĄDZENIE NR 63/2010 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: powołania komisji przetargowej w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: „Budowa o...
2010-11-24 1057 Czytano:480 razy » Przeczytaj artykuł
33  ZARZĄDZENIE NR 62/10 WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 r.Na podstawie art. 257 ust...
2010-11-24 1054 Czytano:455 razy » Przeczytaj artykuł
34  ZARZĄDZENIE NR 61/2010 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: powołania komisji przetargowej w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: „Udzieleni...
2010-11-24 1052 Czytano:474 razy » Przeczytaj artykuł
35  ZARZĄDZENIE NR 60/2010 WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec...
2010-11-24 1050 Czytano:424 razy » Przeczytaj artykuł
36  ZARZĄDZENIE Nr 59/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 21.09.2010 r. przetargu ustnego nieograniczon...
2010-11-24 1049 Czytano:482 razy » Przeczytaj artykuł
37  Zarządzenie Nr 58/2010 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej przeprowadzonej na okoliczność zmiany
...
2010-11-24 1047 Czytano:576 razy » Przeczytaj artykuł
38  ZARZĄDZENIE NR 57/2010WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w spawie zmiany do Zarządzenia Nr 29/2006 Wojta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 października...
2010-11-18 0954 Czytano:667 razy » Przeczytaj artykuł
39  ZARZĄDZENIE NR 56/10
w sprawie: powołania Biura Projektu ds. realizacji projektu pod tytułem „Baśniowy świat” ws...
2010-11-17 0940 Czytano:693 razy » Przeczytaj artykuł
40  ZARZĄDZENIE NR 55/10
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla projektu pn. „Baśniowy świat”

Na podstawie u...
2010-11-17 0938 Czytano:496 razy » Przeczytaj artykuł
41  ZARZĄDZENIE NR 54/10
w sprawie ustalenia „Regulaminu projektu pn. „Baśniowy świat” realizowanego w ramach Program...
2010-11-17 0934 Czytano:571 razy » Przeczytaj artykuł
42  ZARZĄDZENIE NR 53/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: udostępnienia lokalu użytkowego ( pomieszczenia ) w budynku zlokalizowanym na nierucho...
2010-10-22 0904 Czytano:480 razy » Przeczytaj artykuł
43  Zarządzenie Nr 52/2010 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy Skarżysko Kościelne na 2011 ro...
2010-10-22 0900 Czytano:495 razy » Przeczytaj artykuł
44  ZARZĄDZENIE NR 51/10 WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 r.Na podstawie art. 257 ust...
2010-10-13 1044 Czytano:513 razy » Przeczytaj artykuł
45  ZARZĄDZENIE NR 50/2010 WÓJTA GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę prz...
2010-10-13 1043 Czytano:543 razy » Przeczytaj artykuł
46  Zarządzenie nr 49/10 WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 r.Na podstawie art. 257 ust...
2010-10-13 1040 Czytano:506 razy » Przeczytaj artykuł
47  Zarządzenie Nr 48/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: ustalenia wysokości wadium i ceny wywoławczej do przetargu ustnego nieograniczonego na ...
2010-08-23 1137 Czytano:615 razy » Przeczytaj artykuł
48  Zarządzenie 47/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa.

Na podstawie art. 8 c w związku z art. 8 b ustawy z dnia ...
2010-08-23 1121 Czytano:695 razy » Przeczytaj artykuł
49  Zarządzenie 46/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa.


Na podstawie art. 8 b ustawy z dnia 7 września 2007r. o...
2010-08-23 1120 Czytano:675 razy » Przeczytaj artykuł
50  Zarządzenie Nr 45/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla nauczyciela ubie...
2010-08-16 1138 Czytano:937 razy » Przeczytaj artykuł
51  Zarządzenie Nr 44/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań.


Na podstawie § 11 pkt 6 Uchwa...
2010-08-16 1137 Czytano:693 razy » Przeczytaj artykuł
52  Zarządzenie Nr 43/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: zmian planów finansowych na 2010 r.


Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpni...
2010-08-06 0758 Czytano:508 razy » Przeczytaj artykuł
53  Zarządzenie Nr 42/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego w 2011 roku.


Na ...
2010-08-06 0754 Czytano:1266 razy » Przeczytaj artykuł
54  Zarządzenie Nr 41/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów.


Na podstawie § 4 ust. 2 uchwały nr XLII/236/1...
2010-08-05 1420 Czytano:563 razy » Przeczytaj artykuł
55  Zarządzenie Nr 40/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z...
2010-07-26 1153 Czytano:564 razy » Przeczytaj artykuł
56  Zarządzenie Nr 39/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 r.


Na podstawie art. 257 ustaw...
2010-07-22 0852 Czytano:585 razy » Przeczytaj artykuł
57  Zarządzenie Nr 38/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: zmieniające zarządzenie Nr 57/05 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 12 paździer...
2010-07-22 0851 Czytano:703 razy » Przeczytaj artykuł
58  Zarządzenie Nr 37/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 r.


Na podstawie art. 257 ustaw...
2010-07-22 0838 Czytano:541 razy » Przeczytaj artykuł
59  Zarządzenie Nr 36/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 r.


Na podstawie art. 257 ustaw...
2010-07-22 0830 Czytano:465 razy » Przeczytaj artykuł
60  Zarządzenie Nr 35/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej przezna...
2010-07-22 0829 Czytano:583 razy » Przeczytaj artykuł
61  Zarządzenie Nr 34/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: zmiany do Zarządzenia Nr 27/2010r., Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 maja 20...
2010-07-22 0828 Czytano:510 razy » Przeczytaj artykuł
62  Zarządzenie Nr 33/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: udostępnienia lokalu użytkowego (pomieszczenia) w budynku zlokalizowanym na nieruchomo...
2010-07-22 0826 Czytano:458 razy » Przeczytaj artykuł
63  Zarządzenie Nr 32/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: zmian w budżecie Gmiy Skarżysko Kościelne na 2010 rok.


Na podstawie art. 257 usta...
2010-07-22 0824 Czytano:467 razy » Przeczytaj artykuł
64  Zarządzenie Nr 31/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: zmian do zarządzenie Nr 13/2010 z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie powołania składu Kom...
2010-07-22 0822 Czytano:475 razy » Przeczytaj artykuł
65  Zarządzenie Nr 30/2010 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej przeprowadzonej na okoliczność zmiany osoby materialn...
2010-07-22 0821 Czytano:466 razy » Przeczytaj artykuł
66  Zarządzenie Nr 29/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: zmiany do zarządzenia Nr 29/06 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 październi...
2010-07-22 0819 Czytano:447 razy » Przeczytaj artykuł
67  Zarządzenie Nr 28/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 r.


Na podstawie art. 257 ustaw...
2010-06-10 0757 Czytano:677 razy » Przeczytaj artykuł
68  Zarządzenie Nr 27/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych.


Na podstawie art.16 ustawy z dnia 27 wrze...
2010-06-10 0755 Czytano:2023 razy » Przeczytaj artykuł
69  Zarządzenie Nr 26/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: powołania Zespołu ds. Realizacji Projektu e - świętokrzyskie.


Na podstawie art. ...
2010-06-10 0754 Czytano:930 razy » Przeczytaj artykuł
70  Zarządzenie Nr 25/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010...
2010-06-09 1250 Czytano:533 razy » Przeczytaj artykuł
71  Zarządzenie Nr 24/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: powołania lidera Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego...
2010-06-09 1248 Czytano:592 razy » Przeczytaj artykuł
72  Zarządzenie Nr 23/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych na terenie Gminy Sk...
2010-06-09 1233 Czytano:491 razy » Przeczytaj artykuł
73  Zarządzenie Nr 22/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 rok.


Na podstawie art. 257 ust...
2010-06-09 1229 Czytano:498 razy » Przeczytaj artykuł
74  Zarządzenie Nr 21/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego w Urzędzie Gminy w Skarżysku Kościelnym w zamian za święto ...
2010-06-09 1228 Czytano:543 razy » Przeczytaj artykuł
75  Zarządzenie 20/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyr...
2010-06-09 1010 Czytano:499 razy » Przeczytaj artykuł
76  Zarządzenie Nr 19/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: udostępnienia lokalu użytkowego (pomieszczenia) w budynku zlokalizowanym na nieruchomo...
2010-06-09 1008 Czytano:585 razy » Przeczytaj artykuł
77  Zarządzenie Nr 18/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: udostępnienia lokalu użytkowego (pomieszczenia) w budynku zlokalizowanym na nieruchomo...
2010-06-09 1007 Czytano:501 razy » Przeczytaj artykuł
78  Zarządzenie Nr 17/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w ...
2010-06-09 1004 Czytano:491 razy » Przeczytaj artykuł
79  Zarządzenie Nr 16/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierzu Nied...
2010-06-09 1003 Czytano:469 razy » Przeczytaj artykuł
80  Zarządzenie Nr 15/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: powołania komisji przetargowej w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: „Budowa si...
2010-06-09 0845 Czytano:535 razy » Przeczytaj artykuł
81  Zarządzenie Nr 14/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 rok.


Na podstawie art. 257 ust...
2010-06-08 0925 Czytano:579 razy » Przeczytaj artykuł
82  Zarządzenie Nr 13/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: powołania składu Komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na real...
2010-03-19 0908 Czytano:527 razy » Przeczytaj artykuł
83  Zarządzenie Nr 12/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: zmian planów finansowych na 2010 rok.


Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierp...
2010-03-19 0904 Czytano:524 razy » Przeczytaj artykuł
84  Zarządzenie Nr 11/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: powołania Komisji do dokonania brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej...
2010-03-19 0903 Czytano:761 razy » Przeczytaj artykuł
85  Zarządzenie Nr 10/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: powołania komisji przetargowej w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: „Budowa pr...
2010-03-17 1112 Czytano:547 razy » Przeczytaj artykuł
86  Zarządzenie Nr 09/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: powołania komisji przetargowej w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: „Termomode...
2010-03-17 1110 Czytano:556 razy » Przeczytaj artykuł
87  Zarządzenie Nr 8/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: powołania komisji przetargowej w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: „Budowa sc...
2010-03-17 1109 Czytano:651 razy » Przeczytaj artykuł
88  Zarządzenie Nr 07/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych na terenie Gminy Sk...
2010-03-17 1105 Czytano:503 razy » Przeczytaj artykuł
89  Zarządzenie Nr 06/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: udostępnienia lokalu użytkowego (pomieszczenia) w budynku zlokalizowanym na nieruchomo...
2010-03-17 1104 Czytano:513 razy » Przeczytaj artykuł
90  Zarządzenie Nr 05/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: ustalenia planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku.


Na ...
2010-03-17 1102 Czytano:479 razy » Przeczytaj artykuł
91  Zarządzenie Nr 04/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: przeprowadzenia wyboru przewodniczącego Rady Sołeckiej w Lipowym Polu Skarbowym w Gmini...
2010-03-17 1026 Czytano:508 razy » Przeczytaj artykuł
92  Zarządzenie Nr 03/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: ustalenia dla Gminy Skarżysko Kościelne na rok 2010, planu finansowego zadań z zakresu...
2010-03-17 1022 Czytano:481 razy » Przeczytaj artykuł
93  Zarządzenie Nr 2/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: powołania Komisji Likwidacyjnej do dokonania likwidacji rzeczowych składników majątku...
2010-03-15 1152 Czytano:1159 razy » Przeczytaj artykuł
94  Zarządzenie Nr 1/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2010 roku.


Na podst...
2010-01-13 1404 Czytano:597 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Ostat. 10 wiadomości:

» ZARZADZENIE Nr 96/10
» ZARZĄDZENIE NR 95/2010
» ZARZĄDZENIE NR 94/10
» Zarządzenie Nr 93/2010 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
» Zarządzenie Nr 92/2010 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
» ZARZĄDZENIE NR 91/10 WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
» ZARZĄDZENIE NR 90/10 WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
» ZARZĄDZENIE Nr 89/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
» ZARZĄDZENIE NR 88/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
» ZARZĄDZENIE NR 87/10 WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne