Informacja Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży.

2015-09-21 0748
Art. czytany: 1181 razy

Informacja Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży.

INFORMACJA
Wójta Gminy Skarżysko Kościelne

w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży.


Wójt Gminy Skarżysko Kościelne - działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Skarżysko Kościelne Nr IX/56/2015 z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Majkowie - informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym przy ul. Kościelnej 2a, został wywieszony na okres 21 dni, wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży.
Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Termin i warunki przetargu podane zostaną w odrębnym ogłoszeniu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 116 Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym – tel. 041 271 44 66 w. 14.