Bezpłatna zbiórka odpadów zawierających azbest

2015-04-17 1317
Art. czytany: 1331 razy

Bezpłatna zbiórka odpadów zawierających azbest

Ogłoszenie o bezpłatnym odbiorze ETERNITU


Wójt Gminy Skarżysko Kościelne informuje mieszkańców o naborze wniosków na bezpłatny odbiór, transport oraz utylizację wyrobów zawierających AZBEST.
O terminie odbioru decyduje kolejność składanych wniosków.
Druk wniosku do pobrania w Urzędzie Gminy pok. 118.
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne pokój nr 18 w godzinach pracy urzędu.
Do wniosku należy dołączyć:
1. Kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do obiektu budowlanego, z którego są usuwane elementy azbestowe lub materiały zawierające azbest (oryginał do wglądu),
2. w zależności od charakteru planowanych prac przedłożyć zgłoszenie lub uzyskać pozwolenie na budowę od Starosty Skarżyskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej.