ZARZĄDZENIE NR 40/2015

2015-04-14 1309
Art. czytany: 480 razy

z dnia 14 kwietnia 2015 roku

w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego

Na podstawie art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U.
z 2011r. Nr 21 poz. 112 ze zmianami) w związku z postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015r. poz. 188)

Zarządzam, co następuje:

§1. Dla zapewnienia obsługi systemu informatycznego w wyborach do Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., ustanawiam koordynatora gminnego (informatyka) Pana Michała Walkiewicza.
§2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Skarżysko Kościelne.
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.