OGŁOSZENIE

2015-03-25 1110
Art. czytany: 1114 razy

Ogłoszenie tłumacz języka migowego

O G Ł O S Z E N I E

W związku z realizacją ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Urząd Gminy Skarżysko Kościelne informuje, iż osoby uprawnione na podstawie w/w ustawy, załatwiające sprawy w tutejszym Urzędzie, mogą zgłaszać potrzebę zapewnienia tłumacza
w sekretariacie Urzędu Gminy – pok. 102, w terminie 3 dni roboczych przed planowanym terminem zdarzenia.
Informujemy również, iż jest możliwość skorzystania z pomocy pracownika naszego Urzędu, przeszkolonego w ramach kursu języka migowego.
Lista tłumaczy języka migowego, za stroną internetową Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych:
http://www.pzg.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=139&Itemid=506

Sekretarz Gminy
Monika Mączyńska