Skład osobowy Rad Sołeckich w kadencji 2014-2018

2015-01-19 1023
Art. czytany: 2083 razy

Skład osobowy Rad Sołeckich w Gminie Skarżysko Kościelne

Skład osobowy Rad Sołeckich w Gminie Skarżysko Kościelne:

RADA SOŁECKA MICHAŁÓW

Waldemar Kutera - sołtys

1. Mariusz Kuźdub - przewodniczący
2. Tadeusz Ostrowski
3. Mirosław Dudek
4. Piotr Wąsowski
5. Robert Wąsowski

RADA SOŁECKA MAJKÓW

Mieczysława Miernik - sołtys

1. Anna Małecka - przewodnicząca
2. Elżbieta Borej
3. Adam Borowiec
4. Krzysztof Kasprzycki
5. Danuta Jasiewska
6. Aneta Leśniewska
7. Janusz Maciejewski
8. Karolina Mernik
9. Marzena Stępień

RADA SOŁECKA LIPOWE POLE SKARBOWE

Włodzimierz Foch - sołtys

1. Agnieszka Sadza - przewodnicząca - podjęto Uchwałę nr 1/2015 o przyjęciu rezygnacji z funkcji w dniu 4.08.2015r na zebraniu wiejskim.
2. Monika Nowak - podjęto Uchwałę nr 1/2015 o przyjęciu rezygnacji z funkcji w dniu 4.08.2015r na zebraniu wiejskim.

3. Ryszarda Zawicka

4. Robert Kowalik - podjęto Uchwałę nr 1/2015 o rezygnacji z funkcji podjęta w dniu 4.08.2015r na zebraniu wiejskim.

5. Radosław Stopiński - podjęto Uchwałę nr 1/2015 o przyjęciu rezygnacji z funkcji w dniu 4.08.2015r na zebraniu wiejskim.

Na zebraniu wiejskim w dn. 04.08.2015r przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej w których wybrano:

1. Ryszarda Zawicka - przewodnicząca
2. Henryka Banaczek -rezygnacja z funkcji. wybrano Panią Wiesławę Krzentowska na zebraniu wiejskim w dniu 06.04.2017r
3. Renata Pluta
4. Alina Zagórska
5. Marta Sieczka

RADA SOŁECKA SKARZYSKO KOŚCIELNE II

Stefan Kiełek - sołtys

1. Irena Sykulska - przewodnicząca
2. Bogusława Kowalik
3. Szymon Płusa
4. Ryszard Sady
5. Stanisław Tokarski
6. Jolanta Kapusta
7. Paweł Sieczka

RADA SOŁECKA SKARZYSKO KOŚCIELNE I

Waldemar Błach - sołtys

1. Wojciech Drzewiecki - przewodniczący
2. Zygmunt Kocia
3. Beata Warwas
4. Grzegorz Kocia
5. Krystyna Zając
6. Agnieszka Sieczka
7. Urszula Fijałkowska
8. Jadwiga Stefańska
9. Stefan Pacek


RADA SOŁECKA Kierz Niedźwiedzi

Stanisław Czubak- sołtys

1. Alicja Seweryn - przewodnicząca
2. Michał Lewandowski
3. Wiesława Wiśnios
4. Tomasz Winiarski
5. Renata Skowron
6. Urszula Soból


RADA SOŁECKA Lipowe Pole Plebańskie
Na zebraniu wiejskim w dn. 06.08.2016r podjęto uchwały:
1/ Uchwała Nr 2/2016 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Sołeckiej Pana Jacka Stachowicza,
2/ Uchwała nr 3/2016 w sprawie przyjęcia rezygnacji z członka Rady Sołeckiej Pana Zbigniewa Drabika.
Na zebraniu w dn. 06.09.2016r przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej w których wybrano:
Jacek Kowalik
Karolina Rusek

Stanisław Niziołek - sołtys

1. Renata Kępa - przewodnicząca
2. Krzysztof Książek
3. Tadeusz Chyb
4. Piotr Nowakowski
5. Zbigniew Drabik rezygnacja - wybrano Pana Jacka Kowalika
6. Sławomir Bodo
7. Jacek Stachowicz - wygaśnięcie mandatu - wybrano Panią Karolinę Rusek

RADA SOŁECKA GRYBOWA GÓRA

Magdalena Piętak– sołtys

1. Waldemar Dwojak – przewodniczący
2. Małgorzata Król
3. Grzegorz Derlatka
4. Edyta Kocia
5. Marcin Dwojak
6. Ewa Szewczyk
7. Zofia Herman

RADA SOŁECKA ŚWIERCZEK

Stefan Wesołowski - złożona rezygnacja z pełnienia funkcji sołtysa, podjęto uchwałę nr 1/2016 zebrania wiejskiego w dniu 29.04.2016r. o przyjęciu rezygnacji.

Bożena Jasek - sołtys
1.Krzysztof Kateusz– przewodniczący
2.Wiaderny Maciej
3.Sykulska Jadwiga
4.Ołownia Marzena
5.Kubicki Radosław