ZARZĄDZENIE NR 64/2014

2014-08-26 1218
Art. czytany: 549 razy

z dnia 21 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2014 rokNa podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 249 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn zm.), Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 rok wraz z jej zmianami, oraz Zarządzenia Nr 2/2014 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2014 rok.


Zarządzam co następuje:


§ 1

Zmienia się plan finansowy jednostki Urząd Gminy ustalony Zarządzeniem Nr 2/2014 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 2 stycznia 2014 roku.

§ 2

Zmiana planu finansowego jednostki Urząd Gminy obejmuje zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 63/2014 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 21 sierpnia 2014 roku.

§ 3

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jednostki Urząd Gminy na 2014 rok zgodnie
z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki Urząd Gminy na 2014 rok zgodnie
z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
UZASADNIENIE

Niniejsze zarządzenie stanowi wykonanie dyspozycji zawartej w art. 249 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 rok wraz z jej zmianami, oraz Zarządzeniem Nr 2/2014 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2014 rok.