OBWIESZCZENIE

2014-07-29 0746
Art. czytany: 1129 razy

XLVI SESJA RADY GMINY

Podaję do wiadomości publicznej, iż na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.) zwołuję XLVI SESJĘ RADY GMINY w SKARŻYSKU KOŚCIELNYM w dniu 31 lipca 2014r. o godz. 13.00. Posiedzenie Rady odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym ul. Kościelna 2A.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne za 2014 rok – projekt nr 1.

4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2013 do 2028 – projekt nr 2.

5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XLI/259/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 10 marca 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skarżyskiemu – projekt nr 3.

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie obrad sesji.Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Paweł Wiatr