INFORMACJA - stypendium szkolne

2014-04-02 1526
Art. czytany: 1141 razy

Stypendium Szkolne

Wójt Gminy Skarżysko Kościelne uprzejmie informuje o konieczności złożenia oświadczenia potwierdzającego uprawnienie do otrzymania stypendium szkolnego na okres Styczeń – Czerwiec 2014 r.
Formularz oświadczenia można pobrać w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2A w pokoju 119 w godzinach pracy Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne: www.ugskarzysko.bip.doc.pl
Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w terminie do 15 kwietnia 2014r. w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne w pokoju 119.

Wójt Gminy
Skarżysko Kościelne
(-) Zdzisław Woźniak