Konkurs o lesie

2013-03-29 1611
Art. czytany: 568 razyW marcu w SP nr 13 w Skarżysku – Kamiennej odbył się XI Powiatowy Konkurs Przyrodniczy „Wiedzy o Lesie” dla szkół podstawowych z powiatu skarżyskiego. Z naszej szkoły wzięło w nim udział dwoje uczniów klasy VIa – Monika Wiatr i Adrian Małecki.
Pierwszy etap konkursu miał miejsce 11.03.2013r. i obejmował test wiadomości i umiejętności z działów: warstwowa budowa lasów, przystosowania roślin i zwierząt do środowiska życia, znaczenie i korzyści płynące z lasów, rodzaje lasów na terenie Polski, biologia zwierząt leśnych, praca i rola leśników, ochrona przyrody w Polsce, orientacja w terenie, skala oraz schemat organizacyjny w zarządzaniu lasami państwowymi. Do drugiego etapu zakwalifikowała się Monika Wiatr.
Drugi etap konkursu odbył się 18.03.2013r. i obejmował praktyczne rozpoznawanie pospolitych gatunków drzew, krzewów, roślin runa leśnego, gatunków leśnej fauny, darów polskich lasów i zależności pokarmowych między organizmami.
Monika Wiatr zaprezentowała się bardzo dobrze i zajęła wysoką lokatę zdobywając przy okazji cenne nagrody rzeczowe.
Edyta Bartosiewicz