OGŁOSZENIE

2012-10-04 0925
Art. czytany: 1171 razy

O AKTACH PRAWA MIEJSCOWEGO

OGŁOSZENIE

O AKTACH PRAWA MIEJSCOWEGOZawiadamiamy zainteresowanych, iż w siedzibie Biura Rady Gminy Skarżysko Kościelne pok. 107 w godzinach pracy urzędu udostępniamy jest do powszechnego wglądu w postaci elektronicznej zbiór aktów prawa miejscowego, Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie.
Informujemy, że cena wydruku jednej strony czarno-białej w formacie A4 aktu normatywnego lub innego aktu prawnego wynosi 0,17 zł brutto, natomiast strony kolorowe w formacie A4 – 0,70zł brutto, zgodnie
z Zarządzeniem Nr 58/12 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia
02 października 2012r, w sprawie ustalenia ceny za wydruk arkusza aktu normatywnego lub innego aktu prawnego.
Pomocy technicznej w w/w zakresie udziela pracownik Biura Rady Gminy Skarżysko Kościelne lub informatyk Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne.


Wójt Gminy
Skarżysko Kościelne

/-/ Zdzisław Woźniak