Informacja Wójta Gminy

2011-01-20 1111
Art. czytany: 1665 razy

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2011roku

Informacja Wójta Gminy Skarżysko Kościelne

Wójt Gminy Skarżysko Kościelne, działając na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami ), informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w roku 2011, objętych Zarządzeniem Nr 2/11 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 18 stycznia 2011 r.
Przedmiotowy wykaz nieruchomości został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym przy ul. Kościelnej 2a.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 116 Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym oraz pod numerem telefonu 041 271 44 66 w. 14.

Skarżysko Kościelne, dnia 20.01.2011 r.