INFORMACJA Wójta Gminy Skarżysko Kościelne

2010-08-13 1306
Art. czytany: 1625 razy

w sprawie: ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Michałów.

Wójt Gminy Skarżysko Kościelne – działając na podstawie uchwały Rady Gminy Skarżysko Kościelne Nr XLIII/244/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz art. 38 ust. 1 i 2 w związku z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami ), a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm. ) – informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym przy ul. Kościelnej 2a, zostało wywieszone - na okres 30 dni - ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we wsi Michałów, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 142/2 o powierzchni 0,0700 ha.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem przetargu i warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 116 Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym – tel. 041 271 44 66, w. 14.