ZARZĄDZENIE NR 1/2010

2010-01-20 0907
Art. czytany: 1659 razy

Nadleśniczego Nadleśnictwa Skarżysko z dnia 19.01.2010 r. w sprawie wprowadzenia zakazu wstępu do lasu z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.

( ZN.NP.-021-5/10 )

Na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( tekst jednolity Dz. U. Nr 45, poz. 435 z 2005 r.), przepisów wykonawczych do tej ustawy, statutu nadanego Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe zarządzeniem MOŚZNiL z dnia 18 maja 1994 r., oraz w oparciu zarządzam, co następuje:

§1
Z dniem 19.01.2010 r. wprowadzam zakaz wstępu do lasu na terenie Nadleśnictwa Skarżysko z uwagi na wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. okiści i szadzi powodujących łamanie się gałęzi i koron drzew, a tym samym stwarzające zagrożenie życia i zdrowia ludzi.

§2
Zakaz obowiązuje do odwołania.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.podpisał: Nadleśniczy Nadleśnictwa Skarżysko

mgr inż. Mieczysław Dzięcioł