Informacja Wójta Gminy Skarżysko Kościelne

2010-01-13 0852
Art. czytany: 1677 razy

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2010 r.

Wójt Gminy Skarżysko Kościelne, działając na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami ), informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w roku 2010, objętych Zarządzeniem Nr 1/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 11 stycznia 2010 r.
Przedmiotowy wykaz nieruchomości został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym przy ul. Kościelnej 2a.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 116 Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym oraz pod numerem telefonu 041 271 44 66 w. 14.