UWAGA MIESZKAŃCY GMINY

2009-02-09 1428
Art. czytany: 1959 razy

Referat USC

Urząd Gminy w Skarżysku Kościelnym uprzejmie informuje, że zgodnie z art.40 ust.1.pkt.1 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych po zmianie przepisów z dnia
03 października 2008 r./Dz.U z 2008 r. nr 195 ,poz. 1198 / „…Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym…”
O wymianę dowodu osobistego należy wystąpić w terminie 14 dni od dnia zmiany.
Po upływie 3 miesięcy w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę dowód podlega unieważnieniu /4 miesięcy dla obywateli przebywających poza granicami kraju/