Obwieszczenie

2009-01-29 1515
Art. czytany: 2075 razy

Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw płynnych i LPG wraz z infrastrukturą techniczną

Skarżysko Kościelne 2009.01.29.

In.I.7627-2/08/09

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.32 ust.2 i art.53 w związku z art. 19 ust.1i ust.2 pkt.4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn.zm.) oraz w związku z art.153 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

Podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono:

- decyzję Zn:In.I.7627-2/08/09 z dnia 29.01.2009r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
„Budowa stacji paliw płynnych i LPG wraz z infrastrukturą techniczną oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego i gospodarczego na pawilon usługowo-handlowy obsługi stacji paliw wraz z jego rozbudową obejmująca:
stację paliw płynnych i LPG ze zbiornikami podziemnymi na benzynę, olej napędowy i gaz propan-butan, zbiornikiem awaryjnym, osadnikiem piasku, odparownikiem, punktem zlewowym, separatorem i infrastrukturą techniczną, myjnię samochodową, wiatę nad dystrybutorami oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego i gospodarczego na pawilon usługowo-handlowy obsługi stacji paliw wraz z jego rozbudową, zbiornik na ścieki sanitarne, osłonę śmietnikową a także – zjazdy publiczne z drogi powiatowej i gminnej, drogi wewnętrzne z miejscami postojowymi oraz parkingiem przy ul. Kościelnej (droga powiatowa) - na działkach położonych w miejscowości Skarżysko Kościelne, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 3317, 3305 (droga powiatowa) i 3316 (droga gminna).

Inwestorem przedsięwzięcia jest: Pan Marek Iskra zam. 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Spółdzielcza 4/30.

data wywieszenia obwieszczenia: 29.01.2009r.
Wójt Gminy (-) Zbigniew Celski