INFORMACJA Wójta Gminy Skarżysko Kościelne

2008-12-29 1508
Art. czytany: 1886 razy

w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży

Wójt Gminy Skarżysko Kościelne - działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami ) oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Skarżysko Kościelne Nr XXII/112/08 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym przy ul. Kościelnej 2A, został wywieszony na okres 21 dni, wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży.
Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Termin i warunki przetargu podane zostaną w odrębnym ogłoszeniu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 116 Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym – tel. 041 271 44 66, w. 14.