Informacja Wójta Gminy Skarżysko Kościelne

2008-12-18 1512
Art. czytany: 1929 razy

Informacja

Wójt Gminy Skarżysko Kościelne, działając na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. z 2004r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami ) informuje o wywieszeniu na okres 21 dni wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w roku 2009, objętych Zarządzeniem Nr 43/08 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 11 grudnia 2008 r.
Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym przy ul. Kościelnej 2a.
Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w pokoju nr 116 Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym oraz pod numerem telefonu 041 271 44 66 w. 14.